Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Sjuksköterskestudenter skattar sin yrkeskompetens

Sjuksköterskestudenter skattar sin yrkeskompetens i ny studie.
Sjuksköterskestudenter skattar sin yrkeskompetens i ny studie.
Publicerad: 25 nov 2020
Lästid: ca

För att möta hälso- och sjukvårdens ökande vårdbehov ställs höga krav på sjuksköterskors yrkeskompetens. En ny studie med sjuksköterskestudenter visar att de skattar sin kompetens inom värdebaserad vård högre än inom områden såsom ledarskap och organisation.

Hälso- och sjukvårdens utveckling med ökande vårdbehov skapar ett ökat behov av sjuksköterskor med god yrkeskompetens. För att kunna bemöta det förutsätts att det under sjuksköterskeutbildningen tillhandahålles verktyg och utbildning för bedömning av kunskap om självreflektion avseende både teoretisk och klinisk utbildning.

Skattar kompetens inom värdebaserad vård högst

I en tvärsnittsstudie har 151 sjuksköterskestudenter tillfrågagats om att delta under utbildningens sista vecka, och 117 (77%) besvarade frågorna som handlade om bedömningsinstrumenten ’Nurse Professional Competence Scale – Short Form (NPCSF)’ och ’Assessment of Clinical Education (AssCE)’. Resultaten från de två bedömningsinstrumenten var samstämmiga vilket visar att de skulle kunna användas för att identifiera områden som professionell kompetensutveckling för sjuksköterskestudenter.

– Studien visar att de nyfärdiga sjuksköterskorna skattade sin kompetens inom värdebaserad vård högst och inom områden såsom ledarskap och organisation lägst, berättar Hanna Lachmann, högskolekolelektor, programansvarig och tf prefekt vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till artikeln.

Läs studien i sin helhet

“Dual use of instruments for assessing nursing students professional- and clinical competence Nurse education today”, 2021, Vol.96, p.104616 https://authors.elsevier.com/a/1b%7ExNxHa5Ofya

Doi: 10.1016/j.nedt.2020.104616, ISSN: 0260-6917, 1532-2793; DOI: 10.1016/j.nedt.2020.104616