Samarbete om utbildning för ukrainsk vårdpersonal

En utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget startas nu av Sophiahemmet Högskola i samarbete med bland andra Röda Korsets Högskola.
En utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget startas nu av Sophiahemmet Högskola i samarbete med bland andra Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 26 aug 2022
Lästid: ca

En utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget startas nu av Sophiahemmet Högskola. Utbildningen genomförs i samarbete med bland andra Röda Korsets Högskola och syftar till att vårdpersonalen snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

Röda Korsets Högskola bidrar med expertkompetens och föreläsare, Familjeläkarna bidrar med auskultationsplatser, ABF Stockholm bidrar med språkstöd samt Sophiahemmet Sjukhus bidrar med auskultationsplatser.

Samarbete om teoretisk och praktisk utbildning

– Utbildningen är ett viktigt och fint initiativ från Sophiahemmet Högskola och vi är glada att Röda Korsets Högskola kan bidra i samarbetet om att utbilda vårdpersonal som har flytt kriget i Ukraina, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal från Ukraina som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Den ges delvis på distans och innehåller både praktisk och teoretisk utbildning på engelska parallellt med undervisning i svenska språket. Kunskaper i svenska och ett kunskapsprov som kompletteras med praktisk tjänstgöring är kraven för att deltagarna ska kunna få en svensk legitimation. Utbildningen genomförs vid olika vårdverksamheter i olika delar av landet beroende på var deltagarna vistas.

Susanne Georgsson
Professor i omvårdnad, rektor

+46 (0)8 587 516 61 susanne.georgsson@rkh.se

Om rektor