Medlemmar i Röda Korsets Högskolas studentkår RKHSK

Studentkåren ny medlem i SFS

Studentkåren ny medlem i SFS

Nu är Röda Korsets Högskolas Studentkår, RKHSK, medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, den nationella sammanslutningen av studentkårerna vid Sveriges universitet och högskolor.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sedan i början av maj är Röda Korsets Högskolas Studentkår, RKHSK, medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, den nationella sammanslutningen av studentkårerna vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett sextiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 390 000 studenter och doktorander i hela landet.

Del av större gemenskap som lyfter studentperspektivet

– Det är mycket positivt att vår studentkår har blivit medlemmar i den nationella sammanslutningen för studentkårer i hela landet. Vi blir en del av en större gemenskap som kan lyfta studenternas perspektiv. Det gör att studentfrågor lyfts på en högre nivå, bland annat gentemot beslutsfattare i riksdag och regering. Vi får också ta del av aktiviteter som SFS arrangerar, säger Anton Nyberg som är ordförande för RKHSK.

Studentkåren vid Röda Korsets Högskola är en länk mellan högskolan och studenterna som verkar för en dialog mellan ledning och studenter. Studentkåren arrangerar också aktiviteter för alla som studerar vid högskolan och träffar rektor och studierektor regelbundet för att utveckla studiemiljön och utbildningen. Dessutom finns kårens ledamöter representerade i nämnder och råd vid högskolan för att bidra med ett studentperspektiv i olika frågor som rör utbildningen.

Samarbete med studentkåren är centralt

– Samarbetet mellan högskolans ledning och studenter är centralt för vår verksamhet. Att studentkåren nu får möjlighet att ta del av den samlade kunskap och de nätverk som finns hos SFS och på så vis kan ta del av studentfrågor på ett nationellt plan är både viktigt och utvecklande, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Mer information

 

RKHSK

Aktuellt