Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Resultaten från kvalitetsuppföljning

Resultaten från kvalitetsuppföljning av verksamhetsintegrerat lärande presenteras
Resultaten från kvalitetsuppföljning av verksamhetsintegrerat lärande presenteras
Publicerad: 24 nov 2020
Lästid: ca

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Här presenteras resultaten från kvalitetsuppföljningen av verksamhetsförlagd utbildning 2019-2020 som Region Stockholm har genomfört med hjälp av studenter, medarbetare och chefer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola.

I samverkansavtalen mellan Region Stockholm och lärosätena framgår att Region Stockholm ska tillhandahålla kliniska lärandemiljöer för VIL med hög kvalitet. Det innebär att det ska finnas en god pedagogisk kompetens hos handledare och övriga medarbetare.

Enkätundersökning bland studenter, medarbetare och chefer

Region Stockholm har genomfört en enkätundersökning bland studenter, medarbetare och chefer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola för att följa upp kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och de vårdgivare som involveras.

VIL-samordnarna i verksamheten tar emot förfrågan om utbildningsplatser från lärosätenas samordnare. Lärosätena ansvarar för att studenterna är väl förberedda inför respektive period för VIL. De ansvarar även för att det finns lektorer och adjunkter som i samarbete med de adjungerade kliniska adjunkterna planerar, genomför och utvärderar VIL.

För att höja den pedagogiska kvaliteten i lärandemiljön har också Region Stockholm, i samverkan med lärosätena, inrättat adjungerade kliniska adjunkter inom olika professioner. De utgör bryggan mellan akademi och verksamhet.