Psykiatriutbildningen bedöms ha hög kvalitet

I den senaste granskningen av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedöms specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola ha hög kvalitet.
I den senaste granskningen av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedöms specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola ha hög kvalitet.
Publicerad: 08 maj 2024
Lästid: ca

I den senaste granskningen av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedöms specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola ha hög kvalitet.

– Vi är stolta och glada att Röda Korsets Högskola har fått bedömningen hög kvalitet för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. Det finns en stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom vården och här får vi ett kvitto på att vi erbjuder en utbildning av hög kvalitet som sker i samverkan med det omgivande samhället och rustar våra studenter att möta förändringar i arbetslivet. Våra kompetenta och kunniga medarbetare är en viktig del i det goda resultatet, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

Kontrollera resultat och kvalitet

Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat, att de lever upp till högskolelagens och högskoleförordningens krav och mål om hög kvalitet, och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på utbildningen. I en utbildningsutvärdering bedöms hur utbildningen är utformad, hur den genomförs och hur den examineras så att studenterna når examensmålen. Även förutsättningar för att erbjuda en utbildning av hög kvalitet med fokus på personalresurser granskas.

Forskningsanknytning och professionsinriktad miljö

– Utbildningen har forskningsanknytning i en professionsinriktad miljö, vilket är en av anledningarna till att programmet har fått bedömningen hög kvalitet. Specialistprogrammet når också måluppfyllelse vad gäller kunskap och förståelse, värderingsförmåga och förhållningssätt. Systematisk uppföljning och det faktum att studenter ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande är också bidragande orsaker till bedömningen hög kvalitet, förklarar Maria Jirwe, professor och ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden vid Röda Korsets Högskola och som har arbetat med granskningen.

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag fattar UKÄ beslut om att ge utbildningen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Vid en tidigare granskning har utbildningen fått ifrågasatt kvalitet, men detta har nu ändrats till hög kvalitet.

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och det avser såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling. UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar. Varje lärosäte ska följa kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och forskningsverksamhet. Lärosätena ska också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder när det är nödvändigt. Sammantaget gör UKÄ gör fyra olika typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan.