Prisad alumn Marie Chenik

”Jag kunde inte tänka mig en annan sjuksköterskeskola” – Marie Chenik, prisad tidigare student vid Röda Korsets Högskola
”Jag kunde inte tänka mig en annan sjuksköterskeskola” – Marie Chenik, prisad tidigare student vid Röda Korsets Högskola
Publicerad: 25 jan 2022
Lästid: ca

Marie Chenik, leg. sjuksköterska, fil.mag. och etiksamordnare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge är alumn från Röda Korsets Högskola och har nu blivit fransk riddare och tilldelats en medalj från sitt födelseland Frankrike.

Stort grattis!

Stort grattis hälsar Röda Korsets Högskola till den hedrande utnämningen som ”Chevalier de l’Ordre National du Mérite” och medaljen för ”Honoring a life devoted to the cause of medical ethics and to the service of others” för fantastiska insatser under ett rikt arbetsliv som startade med studier vid högskolan!

Göra gott för andra på många sätt

Marie Chenik berättar själv:

”Jag är nu snart 74 år. Jag var student vid Röda Korsets Högskola 1988 – 1990. Det var ingen slump att det blev Röda Korsets Högskola, jag kunde inte tänka mig en annan sjuksköterskeskola.

Studietiden var en bra tid med fantastiska lärare och en oförglömlig praktiktid på Guy’s Hospital i London. Jag har varit verksam som sjuksköterska inom flera områden i sjukvården, alltid på sjukhus. Jag gick en vidareutbildning till anestesisjuksköterska och blev med åren alltmer intresserad av etiska frågor inom hälso- och sjukvården. 1999 fick jag en tjänst som ”etiksamordnare” på KS med ansvar för utbildning av all personal, för information om etik internt och externt, för bildande av nätverk, för utveckling av verktyg, för rådgivning vid svåra fall med mera. Jag gick i pension 2016 men arbetar fortfarande ideellt på Karolinska Institutet.

Jag vill nu tacka Röda Korsets Högskola som satt mig på banan och gav mig möjligheterna att göra gott för andra på många sätt i mitt liv. Från mitt hjärta: TACK!”

Läs mer