Pandemi och vårdetik i fokus på VFU-dagen

”Studenters lärande under covid-19 pandemin – utmaningar under VFU” var temat när VFU-dagen arrangerades på Röda Korsets Högskola.
”Studenters lärande under covid-19 pandemin – utmaningar under VFU” var temat när VFU-dagen arrangerades på Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 10 maj 2022
Lästid: ca

”Studenters lärande under covid-19 pandemin – utmaningar under VFU” och vårdetik i vardagen var temat när VFU-dagen arrangerades på Röda Korsets Högskola. Pandemins utmaningar för studenters lärande i VFU och vårdetik diskuterades under dagen när högskolans lärare möter adjungerade kliniska adjunkter och handledare som handleder studenterna under VFU, i verksamhetsförlagd utbildning.

Studenters lärande under pandemin

Angelica Fredholm, Med. Dr, Leg-Ssk, Pedagogisk utvecklare, CKFU och Lena Engqvist Boman Med. Dr, Leg-Ssk, adjunkt Karolinska Institutet presenterade sina resultat från två studier gällande studenters lärande under pandemin. Studierna har gjorts både på sjuksköterskestudenter inom grundutbildningen samt specialiststudenter inom intensivvården. Frågor som har ställts är:

  • Vilka utmaningar har pandemin utgjort för studenters lärande i VFU?
  • Har det funnits positiva erfarenheter också?
  • Hur kan vi rusta oss, verksamheter och studenter för liknande händelser i framtiden?

Forskningsstudien visar bland annat att studenterna lärde sig mycket av att vara med om en kris, vissa studenter kände sig osäkra och övergivna medan andra studenter såg möjligheter i kaoset. De såg en möjlighet till att ta egna initiativ och ta ansvar vilket gav dem nya och viktiga erfarenheter. De fick också se och uppleva sjuksköterskans viktiga roll inom sjukvården.

Det var inte alltid enkelt för handledarna att i den pressade situationen handleda studenterna. Studenterna lärde sig också om kommunikationens betydelse vid kriser och i omvårdnaden. När kroppsspråket begränsas av skyddsutrustning så är det svårt att kommunicera så att patienten fortfarande känner trygghet genom kroppsspråket. En student sa: ”Jag hoppas att det märktes att jag log med ögonen”, berättade forskarna.

Hur vården ska prioriteras

Hur vården ska prioriteras utifrån människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen talade Amina Guenna Holmgren, bitr. universitetssjuksköterska och doktorand vid Karolinska Institutet, om i sin föreläsning om vårdetik. Hennes forskningsområde rör vård av människor med nedsatt beslutsförmåga som inte vill ta emot vård och de etiska utmaningar som det medför.

– Under Covid-19 ställdes allt på sin spets, hur vi ska prioritera och hur vi ska kunna ge vård till dem som har störst behov, konstaterade hon. Föreläsningen följdes av intressanta diskussioner utifrån patientfall och hur vi kan prata med studenterna om etiska frågor.

VFU-dagen är ett evenemang som arrangeras varje termin av Katarina Brochard och Cecilia Häckter-Ståhl, adjunkter vid Röda Korsets Högskola.