Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Ny publikation: Patienters erfarenheter av självvald inläggning

Ny artikel där patienters erfarenheter av självvald inläggning (SI) som krisintervention har undersökts. SI är en relativt ny vårdform inom den psykiatriska vården i Sverige. Under de senaste åren har intresset varit stort för interventionen och SI har införts i landets regioner. Vetenskaplig utvärdering sker fortlöpande.
Ny artikel där patienters erfarenheter av självvald inläggning (SI) som krisintervention har undersökts. SI är en relativt ny vårdform inom den psykiatriska vården i Sverige. Under de senaste åren har intresset varit stort för interventionen och SI har införts i landets regioner. Vetenskaplig utvärdering sker fortlöpande.
Publicerad: 19 maj 2020
Lästid: ca

Det är den andra vetenskapliga artikeln som publiceras från projektet Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende som äger rum inom Norra Stockholms psykiatri. Artikeln är även en av delstudierna i Joachim Eckerströms doktorsavhandling.

Joachim är högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola (RKH) samt doktorand vid RKH och vid Centrum för psykiatriforskning. Studien är ett forskningssamarbete mellan Röda Korsets Högskola, Region Stockholm och Karolinska institutet. Författarna till studien var Joachim Eckerström, Lena Flyckt, Andreas Carlborg, Nitya Jayaram-Lindström och Kent-Inge Perseius.


Andreas Carlborg, Lena Flyckt, Kent-Inge Perseius och Nitya Jayaram-Lindström. Foto: Joachim Eckerström.

Studiens forskningsfrågor

Den nya studien har en kvalitativ design med en tematisk analys av patienternas erfarenheter av SI som krisintervention. Nedan presenteras resultatets tematisering kopplat till respektive forskningsfråga.

Vad betraktar patienterna som SI:s kärnkomponenter?

 • Tydlig plan för inläggningen
 • En smidig inläggningsprocedur
 • Bra bemötande av personalen
 • Dagliga samtal

Vad är patienternas erfarenheter av SI?

 • Time-out när livet är tufft
 • Trygghet att veta att åtgärd finns
 • Få ta eget ansvar
 • Hjälp att se problemen på annat sätt

Vad föreslår patienterna som förbättringar med SI?

 • Motstånd att ringa upp
 • Att rummet är upptaget när man behöver det
 • Skillnad i kompetens hos personalen

Artikeln i Wiley Online Library 

Patientrum 

Vårdmiljö i rummen för självvald inläggning eftersträvar att vara välkomnande, lugnande och att främja återhämtningsprocessen. 

Foto:Fredrik Nilsson

Om forskningsprojektet Självvald inläggning (SI)

Under 2015 inleddes forskningsprojektet Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. Forskningsansvarig är Kent-Inge Perseius, som är docent vid Röda Korsets Högskola och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola.

SI är en krisintervention som möjliggör patienter att lägga in sig själva inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienten får tillgång via en överenskommelse med sin behandlare från öppenvårdsmottagningen samt specialistsjuksköterska från heldygnsvården.

Efter att en överenskommelse som även kallas SI-kontrakt är upprättad, förankras den i patientens individuella vårdplan och i arbetslagen på avdelningen och mottagningen.

Patienter med SI-kontrakt kan ringa direkt till en specifik avdelning, med syftet att bryta en ohållbar situation i hemmet, hantera ett försämrat psykiskt mående samt förebygga destruktiva handlingar, som exempelvis självskadebeteende. Inläggning är mellan 1–3 dygn och kan nyttjas max tre gånger per månad. En sjuksköterska på avdelningen ansvarar för in- och utskrivningen på avdelningen. Patienten ska under inläggningen, utifrån aktuella förutsättningar, delta i aktiviteter utanför avdelningen.

År 2017 tilldelades Joachim Eckerström Vårdförbundspriset för arbetet inom projektet 

Den första vetenskapliga studien om SI 2019

I slutet av 2019 publicerades den första vetenskapliga studien från forskningsprojektet. Den innehåller en kvalitativ innehållsanalys av sjuksköterskornas erfarenheter av SI.
Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm: nurses’ perspectives - person-centred care in clinical practice

Tidigare webbtext på rkh.se  

Forskningsmiljö Hälsofrämjande interventioner och resiliens på Röda Korsets Högskola