Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Ny publikation Hanna Lachmann och medarbetare

The learning environment on a student ward: an observational study
The learning environment on a student ward: an observational study
Publicerad: 16 okt 2019
Lästid: ca

The learning environment on a student ward: an observational study

(Publicerad i Perspectives on Medical Education)

Introduktion: Ett ökat antal hälso- och sjukvårdsstudenter behöver få möjlighet att genomföra verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för att kunna omsätta teori i praktik och lära sig hantera olika situationer i kliniska autentisk miljö. Det finns idag ett fåtal specialanpassade vårdavdelningar med väl anpassad utbildningsmiljö, så kallade ”studentavdelningar”. Avdelningarna är skapade för att tillmötesgå behov relaterat till efterfrågan. Såväl studenter, handledare och patienter ser fördelar med studentavdelningar. Idag saknas dock en tydlig definition av vad en studentavdelning är och enligt vår kännedom finns enbart lite forskning avseende innebörden och vad termen betyder. För att kunna stödja och förstå hur välfungerande studentavdelningar kan etableras samt erhålla en förståelse för betydelse av en studentavdelning behövs ytterligare forskning inom området.

Studiens syfte: att beskriva vad som kännetecknar lärandemiljön på en studentavdelning.

Metod: Studien är genomförd med en etnografisk metodologi i form av en observationsstudie. Studien genomfördes på en studentavdelning vid ett sjukhus i Sverige. Handledande sjuksköterskor och övrig personal på en studentavdelning har observerats, fältanteckningar noterats varefter en tematisk analys genomförts.

Resultat: Fyra teman har identifierats:

  • ”Studentlett lärande” beskriver studenters lärande såsom att de själva ges möjlighet till att genomföra kliniska interventioner och ta ansvar för att informera patienter och sitt eget lärande.
  • "Lärande tillsammans" beskrivs som kollegialt lärande och handledning.
  • "Personalens strategi för lärande" beskrivs bygga på relationer mellan studenter och de som arbetar och handleder studenter på vårdenheten, genom att etablera förtroende sinsemellan. En enhetlig interprofessionell strategi identifieras vara kopplat till handledning och motivation för undervisning och eget lärande.
  • "Student-dedikerat utrymme" beskriver betydelsen av särskilt avsatta studentutrymme på vårdavdelningen för att kunna stimulera till god lärandemiljö.

 Slutsats: Studien beskriver egenskaper identifierade vid en studentavdelning. De belyser att det finns möjlighet för handledande personal att både ge utrymme för studenters lärande och tillhandahålla klinisk vård utan att behöva kompromissa på kvalitén. Denna studie är en del i ett större projekt och genomförd vid en vårdenhet som grund för fortsatt forskning med flera studentavdelningar.

 Nyckelord: Observationsstudie, Professionell utbildning, Peer learning, Student avdelning

Länk till artikeln: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40037-019-00538-3