Ni har en viktig roll att spela!

Gemensam utbildning för studentkårsrepresentanter från Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola.
Gemensam utbildning för studentkårsrepresentanter från Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola.
Publicerad: 14 okt 2022
Lästid: ca

Den 13 oktober arrangerade Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola en gemensam utbildning för studentrepresentanter. Studentrepresentanternas uppgift är att bevaka studenternas intressen och bidra med studentperspektivet och utbildningen syftade till att ge mer kunskap om vad det innebär att vara en representant och ge möjlighet till studentkårernas representanter att mötas.

Gör er röst hörd

Det är unikt i Sverige att de som är i en viss verksamhet har ett så värdefullt perspektiv att det finns fastställt i lag att de som finns i verksamheten ska komma med sina synpunkter. Ta därför tillfället och säg vad ni tycker, för det kan ingen annan än ni göra. Ni har en viktig roll att spela! var budskapet på kursen.

– Gör er röst hörd – det är bara ni som går utbildningen, sa Maria Jirwe, professor vid Röda Korsets Högskola och ordförande i högskolans utbildnings- och forskningsnämnd.

Tillfälle att träffa studentrepresentanter

Kursen gav möjlighet för studentrepresentanterna att lära sig mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i styrelser, nämnder och råd, hur enskilda utbildningsanordnare styrs och är organiserade samt studentkårernas roll och organisering. Även studenternas arbetsmiljö och mingel stod på programmet.

– Jättetrevligt tillfälle att även träffa representanter från Sophiahemmet högskola och Marie Cederschiöld högskola, sa Marlene Juhl och Madeleine Johansson från Röda Korsets Högskolas Studentkår som deltog i utbildningen.

Utbildningen för studentrepresentanterna arrangeras årligen och cirkulerar mellan de tre lärosätena. Nästa år kommer utbildningen att hållas på Sophiahemmet Högskola.