Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Nationellt kompetenscenter invigt

Trots att behoven av rehabilitering av trauma för personer med tortyr- eller krigsskador är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området. I april 2020 startades Röda Korsets kompetenscenter för tortyr– och krigsskaderehabilitering och nu har centret invigts.
Trots att behoven av rehabilitering av trauma för personer med tortyr- eller krigsskador är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området. I april 2020 startades Röda Korsets kompetenscenter för tortyr– och krigsskaderehabilitering och nu har centret invigts.
Publicerad: 28 sep 2020
Lästid: ca

Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Svenska Röda Korset en omfattande kompetens, både nationellt och internationellt. I Sverige har Röda Korset på olika sätt varit pionjär inom området och upparbetat gedigna kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa erfarenheter har ett nationellt kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering startats.

Utbildning, forskning och metodutveckling

Idag driver Svenska Röda Korset behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex olika platser i Sverige. Det nationella kompetenscentret för tortyr- och krigsskaderehabilitering ska arbeta för att succesivt bygga upp kapacitet och verksamhet för att förstärka utbildning, möjliggöra forskning samt bidra till metodutveckling för rehabiliteringsarbetet.  Syftet är att stärka Röda Korsets arbete nationellt och internationellt i arbetet och forskningen kring tortyrskaderehabilitering. Centret, som grundades i april och invigdes nu, är placerat vid Röda Korsets Högskola och kommer att fokusera på:

  • Behovsinventering av prioriterade frågor för att knyta samman det kliniska arbetet med utbildning och en långsiktig vision om forskning  
  • Operativt ansvara för att initiera projekt som rör kunskapsutveckling inom ämnesområdet 
  • Skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och olika enheter och avdelningar inom Svenska Röda Korset 
  • Främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.

Arbeta för bättre hälsa och ökat välmående

Vid invigningen talade Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv, Röda Korsets Högskolas rektor Susanne Georgsson, Oscar Fredriksson, tidigare ordförande i Stiftelsen Röda Korset och representanter från Internationella rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, Studentkårens representant, läkare och patienter, sakkunniga och medarbetare från Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola.

— Tillsammans ska vi arbeta för att få till en förändring så att människor utsatta för tortyr- och krigsskador får bättre hälsa och ökat välmående. Med kompetenscentret samverkar Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset för att främja kunskap och evidens kring omvårdnad, behandling och stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador i Sverige och internationellt, sa Maria Stålgren, samordnare för Kompetenscentret.

— Röda Korsets Högskola har bedrivit sjuksköterskeutbildning i över 150 år. De allra första rödakorssjuksköterskorna utbildades för att vårda krigsskadade. Vi är stolta över att kompetenscentret som kommer att utveckla forskning och utbildning inom området finns här, sa rektor Susanne Georgsson när hon knöt det röda bandet och lämnade ordet vidare till generalsekreterare Martin Ärnlöv.

— Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns i mer än 190 länder i stort sett hela världen, vi följer i flyktingarnas spår. Vi finns i länder som människor flyr från och där de hamnar. De vi möter är bland annat människor som flyr krig, förföljelse och tortyr. Vi har sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Sverige, vi utbildar sjuksköterskor och specialistsköterskor, vi utbildar människor och kombinerar praktik med vetenskap. Hälsovård i kombination med skydd av individen. Kompetenscentret har fröet att bygga något på lång sikt, både i Sverige och även i samarbete med andra länder, sa Martin Ärnlöv.

— Det är viktigt att samla våra resurser i vårt humanitära uppdrag, och att koppla vetenskaplig forskning med klinisk verksamhet. Nu har vi ny kunskap för att utveckla nya metoder för att behandla och lindra krigstrauma och tortyrskador, sa Oscar Fredriksson.

— Att arbeta inom vården är att vara nära såväl det lokala som det globala och vi måste kunna möta alla typer av lidande, oavsett om det haft sin grund runt hörnet eller ett hav bort, sa Studentkårens ordförande Marcus Gunnarsson.

Stockholmscentret var det första behandlingscentret i Sverige som tills 2018 bedrevs som en Rödakorsstiftelse. Idag bedrivs samtliga behandlingscenter inom ramen för Svenska Röda Korsets avdelning hälsa och vård. Visionen om kompetenscentret har funnits hos många olika delar av Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola men den tidigare stiftelsen har genom sin verksamhet varit starkt bidragande till att visionen nu har blivit verklighet.

En inspelning med skådespelaren Özz Nujen som läste ur boken Du kunde ha varit jag. Berättelser och ögonblicksbilder från samtal med traumatiserade flyktingar av Barbro O'Connor, psykolog och tidigare verksamhetschef på RKC Malmö och utgiven av Svenska Röda Korset 2016, visades.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens hälsochef, Emanuele Capobianco och Senop Tschakarjan rådgivare i psykisk hälsa och psykosocialt stöd vid Internationella rödakorskommittén deltog via länk och gratulerade till invigningen av Kompetenscentret och lyfte dess betydelse för det fortsatta arbetet.

Panelsamtal och patientperspektiv

Efter att band hade knutits mellan de samverkande organisationerna hölls ett panelsamtal lett av Maria Stålgren med experter på området tortyr och krigsskador där bland andra Camilla Juhlin, jurist och migrationsrådgivare vid SRK, Hanna Lachmann, högskolelektor, forskare och programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, Karl Torring, psykolog och chef för RKC Stockholm och Niklas Möller psykolog och chef RKC Uppsala. I detta samtal ingick via inspelad intervju även perspektivet från leg. läkare och docent Hans Samnegård som berättade om somatiska symtom till följd av olika tortyrmetoder och sina erfarenheter av 141 somatiska utredningar enligt ett medicinskt- juridiskt dokument, Istanbulprotokollet framtaget 1999 av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Mycket görs redan idag i arbetet att ge stöd och behandling till människor som lider av trauman från tortyr och krig. Med tortyröverlevaren i centrum syftar kompetenscentret till att ha patienten och människan i centrum.

Filmer från invigningen

Se förinspelade hälsningar och intervjuer från invigningen.

Samordnare Maria Stålgren, rektor Susanne Georgsson, generalsekretarare Martin Ärnlöv, prefekt för Hälsovetenskapliga institutionen Pernilla Hillerås och chef för Hälsa och vård vid Svenska Röda Korset Ulrika Wickman 

Emanuele Capobianco, Director, Health & Care, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Senop Tschakarjan Rådgivare i psykisk hälsa och psykosocialt stöd, MHPSS advisor and Psychiatrist

Kontakt

Maria Stålgren, samordnare av kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering vid Röda Korsets Högskola, maria.stalgren@rkh.se, 08-587 516 82.

Mer information

Röda Korsets Högskola har drygt 65 anställda och utbildar cirka 850 studenter årligen. Sjuksköterskeutbildningen är en av de mest efteraktade i landet. Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö. Det första startade i Stockholm för 35 år sedan. Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar verksamheterna med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt.