Lärande i klinisk verksamhet och framtidens vård

Lärande i klinisk verksamhet och hur utbildningar möter framtidens vård på VFU-dag på Röda Korsets Högskola.
Lärande i klinisk verksamhet och hur utbildningar möter framtidens vård på VFU-dag på Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 02 jun 2023
Lästid: ca

Pedagogik och lärande, god och nära vård, framtidens vård och utbildning var i fokus på VFU-dagen som arrangerades på Röda Korsets Högskola den 31 maj.

VFU-dagen är en dag för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har en särställning i utbildningen till sjuksköterska och en tredjedel av sjuksköterskeprogrammet består av VFU. VFU-dagen är en dag för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte där högskolans lärare möter adjungerade kliniska adjunkter, studentansvariga och studenternas handledare under VFU.

– Hur kan vi arbeta för god pedagogik? Agnes Elmberger har disputerat inom medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet och undervisar i pedagogik. Honhöll en workshop om utmaningar och möjligheter för lärande i kliniken och hur den pedagogiska miljön på kliniken kan utvecklas.

Hur utbildningen kan möta framtidens vård

Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsexpert och ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola höll en presentation om god och nära vård med fokus på hur utbildningen kan möta framtidens vård och vad det innebär.

– Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Vi arbetar för att se till  att VFU och teori mappar med högskolans utbildningsprogram och strategier, sa rektor Susanne Georgsson när hon presenterade högskolans vision och strategier inför framtiden.

– Klinisk träning är en viktig del av utbildningen och att den håller en hög kvalitet, vi är så tacksamma att ni bidrar till detta, sa Birgitta Bisholt, prefekt vid Röda Korsets Högskola.

Om VFU-dagen

VFU-dagen är ett evenemang som arrangeras varje termin av Katarina Brochard och Cecilia Häckter-Ståhl, adjunkter vid Röda Korsets Högskola.