Studenter som studerar tillsammans

Internationellt projekt om studenters psykiska hälsa

Internationellt projekt om studenters psykiska hälsa

Enkät om psykisk ohälsa skickas ut till förstaterminsstudenter på utbildningsprogram på grundnivå vid Röda Korsets Högskola den 9 april.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Att förhindra och motverka psykisk ohälsa bland studenter är det långsiktiga målet med ett globalt forskningsprojekt vars svenska gren leds av Uppsala universitet i samarbete med andra svenska lärosäten. Den 9 april skickas en enkät om psykisk ohälsa ut till förstaterminsstudenter på utbildningsprogram på grundnivå vid Röda Korsets Högskola.

– Vi fortsätter att rekrytera studenter som kommer att följas upp under hela sin studietid, säger Anne H. Berman, professor vid institutionen för psykologi, som leder projektet nationellt tillsammans med kollegan Claes Andersson, docent vid Malmö universitet och gästforskare vid Uppsala universitet. Idag deltar 14 svenska lärosäten i studien. 

Syftet med enkätstudien är att identifiera studenter med psykisk ohälsa och erbjuda dem deltagande i en studie om digitala insatser för depression och ångest, terminen efter att de svarat. Alla som svarar på enkäten får också hänvisning till hjälpresurser i samhället och via studenthälsan på lärosätet. 

– Genom årliga studier och uppföljningar i samtliga deltagande länder hoppas vi få fram och kunna sprida evidensbaserade metoder och digitalt baserade insatser som kan bidra till förbättrad psykisk hälsa hos våra studenter. Studenternas hälsa, såväl fysiskt som mentalt, är naturligtvis extra viktig att få kunskap om. Det är något som ingår i och som vi kan bidra med kunskap om genom vårt arbete inom projektet.  

Internationellt projekt med Harvard som bas 

Det internationella projektet startade redan 2012 under titeln World Health Organization (WHO): World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS) och leds av Ronald Kessler, välmeriterad professor i sjukvårdspolitik vid Harvard University, USA. Projektet genomförs för närvarande i 20 länder (från USA och Chile i väster till Australien i öster, via Afrika, Mellanöstern och Europa) och utgår ifrån det större WMH-projektet som sedan år 2000 kartlägger psykisk ohälsa bland vuxna i hela världen, med deltagande från ett 30-tal länder. 

Sverige anslöt 2019 och utöver Röda Korsets Högskola deltar 15 andra lärosäten i bland annat Göteborg, Stockholm, Luleå, Malmö, Umeå och Uppsala. På varje lärosäte genomförs projektet i nära samarbete med studenthälsa, studentkårer och universitetsledning.  

– Vi skickar i dagarna ut en inbjudan till studenter vid Röda Korsets Högskola, som läser första året på program, att delta i forskningsprojektet. Vi är angelägna om att era studenter medverkar och härigenom bidra till att lokalt och globalt förbättra den psykiska hälsan hos studenter, säger Anne H Berman. 

Aktuellt