Bild på åskådarna vid konferens om psykiatrisk omvårdad i Malmö

Internationell konferens i psykiatrisk omvårdnad

Internationell konferens i psykiatrisk omvårdnad

Röda Korsets Högskola medverkade i den internationella konferensen i psykiatrisk omvårdnad "Courage, Collaboration in Challenging Times" i Malmö 15-16 maj.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF) och Horatio - European Psychiatric Nurses samarbetade om att arrangera en konferens med fokus på psykiatrisk omvårdnad i Malmö 15-16 maj. Temat för konferensen var "Courage, Collaboration in Challenging Times". Jenny, Nina och Ragnar var där tillsammans med över 300 andra sjuksköterskor och forskare från framför allt Europa, men även från Kanada och Australien.

Röda Korsets Högskolas lärare adjunkt Jenny Karlsson, lektor Nina Gårevik och adjunkt Ragnar Eneström var där tillsammans med över 300 andra sjuksköterskor och forskare från framför allt Europa, men även från Kanada och Australien.

Jenny Karlsson, adjunkt, och Johanna Salberg som snart börjar som lektor på Röda Korsets Högskola är sedan flera år engagerade i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors (PRF) styrelse och har också varit med och ansvarat för att arrangera konferensen.

Ny studie presenterades

Jenny presenterade en nyligen genomförd studie med titeln "Facilitators and barriers to the implementation of Safewards in forensic psychiatry: Nursing staff experiences". De nya upplagorna av böckerna "Psykisk ohälsa" på både grund- och avancerad nivå, där både Jenny och Johanna har bidragit med kapitel.

– Det var spännande att äntligen få se boken i tryck, även om det bara var ett provexemplar, säger Jenny Karlsson.

Presentation om forskning

Nina Gårevik presenterade tillsammans med kollega från Göteborgs Universitet, Petra Löfstedt en poster med resultat från en skolbaserad, tvärsnittsstudie, som genomförs vart fjärde år bland elever i årskurs 5, 7 och 9 i samarbete med flera andra länder och WHO.

Sedan 2013/14 har andelen som rapporterat en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller medicinskt tillstånd som diagnostiserats av läkare signifikant ökat bland pojkar i alla tre åldrar och bland 15-åriga flickor. Barn med funktionshinder har också lägre nivåer av tillfredsställelse med livet; har sämre självskattad hälsa och högre nivåer av psykosomatiska symtom, jämfört med andra barn. Det är också vanligare att barn med funktionsnedsättning blir mobbade i skolan jämfört med barn utan funktionsnedsättning.

– Det är viktigt att öka vårdpersonalens kunskap om psykisk ohälsa och ohälsa bland barn med funktionsnedsättning för att främja mer positiva attityder och bättre bemötande. Vårdpersonal behöver också en djupare förståelse för ungas olika livsvillkor, och hur de påverkas av normer och stigmatisering i samhället, för att behandla unga med öppenhet och respekt, säger Nina.

Jenny Wetterling, blivande specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård med egen erfarenhet av långvarig tvångsvård, var första keynote. Hennes personliga berättelse om vad som gjorde skillnad för henne i vården, om hur hon till slut kunde gå från mörker till återhämtning, sammanhang och livskraft, om kraften i vårdande relationer. Berättelsen gjorde starkt intryck på alla deltagare.

Klas Bergling, en annan huvudtalare, gjorde också starkt avtryck genom att dela sin personliga berättelse om sorgen över att förlora sitt barn i suicid.  Han berättade också om det viktiga arbete som görs i Tims namn genom Tim Bergling Foundation för att främja psykisk hälsa, skapa hopp och sammanhang.

Mer information

Bild på publiken från konferensen i Malmö
Jenny Karlsson från Röda Korsets Högskola
Bild på Jenny Karlsson som pratar under konferensen PRF
Informationsblad från PRF-konferensen i Malmö
Ragnar Eneström från Röda Korsets Högskola

Aktuellt