Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Interaktiv app möjliggör förskolebarns delaktighet i vården

Appen InterActive Communication Tool Activities (IACTA) ger möjlighet för barn att delta i vårdsituationer digitalt och bli mer delaktiga i sin vård.
Appen InterActive Communication Tool Activities (IACTA) ger möjlighet för barn att delta i vårdsituationer digitalt och bli mer delaktiga i sin vård.
Publicerad: 01 sep 2021
Lästid: ca

Vårdnadshavare ska ges inflytande över det egna barnets vård, men även barnet har rätt att vara delaktigt och vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Genom appen InterActive Communication Tool Activities (IACTA) ges möjlighet för barn att i åldrarna 3–5 år delta att delta i vårdsituationer digitalt så att de kan förstå vad som väntar dem vid vårdbesöket och därmed delta på det sätt som passar dem.

– Barnet får tillgång till IACTA-appen, visad i en läsplatta, i samband med ett vårdbesök. Tillsammans med en läkare eller sjuksköterska genomför barnet, i appen, de undersökningar och/eller provtagningar som hen senare kommer att möta i det verkliga vårdbesöket, förklarar Anna Stålberg, lektor, fil.dr., specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola som i sitt doktorandprojekt utvecklade appen.

Avatar med ansikte och kropp

– Barnet skapar en avatar med ansikte och kropp och väljer en medföljande person/-er. Därefter kliver avataren och medföljande in i det digitala undersökningsrummet där de möter den digitala läkaren eller sjuksköterskan, berättar Anna Stålberg.

Innan barnet får tillgång till appen har vårdpersonalen gjort val gällande vilka undersökningar och/eller provtagningar som kommer att bli aktuella. Barnet genomför därför endast relevanta undersökningar/provtagningar, inte alla som finns i appen. Bilder på hur det ser ut finns nedan.

Barnet får se och genomföra undersökningen 

Respektive undersökning eller provtagning representeras av en interaktiv cirkel på avatarens kropp motsvarande den plats som är aktuell. Efter att barnet klickat på den interaktiva cirkeln påbörjas ett steg-för-steg-förlopp där barnet får se och genomföra undersökningen eller provtagningen. Läkaren eller sjuksköterskan som deltar ser hur barnet genomför uppgiften samt guidar vid behov.

Barnet ges en situationsanpassad förståelse, och därmed möjlighet att påverka sin delaktighet i den verkliga situationen. På samma sätt ges vårdpersonalen en bild av barnet som sedan ligger till grund för ett barncentrerat bemötande.

Vidareutveckling av appen med fler scener

I en ny studie har Anna Stålberg, tillsammans med barn på två förskolor i stockholmsområdet, vidareutvecklat den initiala IACTA-appen genom att lägga till scener i appens storyboard. Barnen har vid upprepade tillfällen fått testa storyboarden och ge feedback på vad de tycker fungerar bra, sämre och vad de önskar ändra på. Ändringar gäller framför allt design, då undersökningarna och provtagningarnas genomförande behöver följa hur de genomförs ”in real life”. Anna Stålberg har deltagit i testsituationerna och systematiskt observerat barnens sätt att angripa uppgiften.

– Barnens feedback liksom observationerna har legat till grund för vidareutvecklingen av appen vilken sedan testats igen av ytterligare en grupp barn. Detta iterativa arbetssätt är mycket givande då slutprodukten till stor del är skapad för, och av, slutanvändaren. Barnens deltagande är också viktigt för att försäkra sig om att appen visar på barnets perspektiv på de olika situationerna som visas i storyboarden, säger Anna Stålberg.

I studien har fokus legat på usablity och likeability, det vill säga användbarheten samt till vilken grad barnen tycker om att använda appen.

Appen ska testas

Efter vidareutvecklingen av IACTA-appen innehåller den nu undersökningar och provtagningssitua-tioner som är vanliga inom primärvården. Appen används inte i dagsläget men planeras för testning i samband med ett pågående doktorandprojekt som utgörs av ett samarbete mellan KTH/CHB samt Röda Korsets Högskola med professor Sebastian Meijer som huvudhandledare och Merja Hietanen som doktorand. Jayanth Raghothama, lektor vid KTH samt Catarina Nahlén Bose och Anna Stålberg, lektorer vid Röda Korsets Högskola deltar som bihandledare.

Mer information

Kontakt