Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Information från Röda Korsets Högskola om covid-19

Publicerad: 17 mar 2020
Lästid: ca

2020 03 17

I nuläget behöver vi behålla lugnet och följa de riktlinjer som ges av våra experter, det vill säga våra myndigheter. Röda Korsets Högskola följer kontinuerligt information och gör bedömningar om utvecklingen. Det är viktigt med källkritik och att inte sprida rykten eller missförstånd. Idag meddelades från regeringen att all undervisning, förutom VFU, ska bedrivas på distans och ingen verksamhet kommer att bedrivas i högskolans lokaler. Alla salstentamen är nu inställda tills annat meddelas. Vi arbetar aktivt och planerar ett omhändertagande av situationen på bästa sätt för våra studenter och medarbetare i rådande läge. Allas välmående och säkerhet har högsta prioritet.

Covid-19 ger i de flesta fall lindriga symtom såsom feber, halsont, luftvägsbesvär och snuva. Men, för riskgrupper såsom äldre och personer med bakomliggande sjukdomar, kan sjukdomen vara förödande. För att spara på sjukvårdens resurser talar nu Folkhälsomyndigheten om att jämna ut smittspridningskurvan för att inte belasta sjukvården för mycket och för att alla som blir svårt sjuka ska få tillgång till nödvändig vård.   Det är därför viktigt att i möjligaste mån undvika smittspridning genom att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket, undvika att ta med händerna i ansiktet och om möjligt begränsa sociala kontakter.

De studenter som är på utbyte utomlands har regelbunden, tät kontakt med högskolan för lägesbedömningar. Vad det gäller VFU följer Röda Korsets Högskola Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som kommer från verksamheterna. Patientsäkerheten sätts alltid i första rummet. Det har från verksamheten, via media, framförts oro om det kommer att finnas tillräckligt med skyddsutrustning att tillgå. Detta innebär att studenter inte ska delta i det patientnära arbetet med personer smittade med covid-19. Det är viktigt att stanna hemma vid minsta symtom, och att vara hemma två dygn efter tillfrisknandet. Denna riktlinje kan innebära att enskilda studenter kan få svårt att få ihop antal timmar på VFU och i de fall som patientsäkerheten eller våra studenters säkerhet är hotad kommer VFU-placeringen att avslutas i förtid. Det pågår en intensiv dialog mellan högskolans VFU-samordnare och verksamheterna.

Nu strävar vi efter att alla studenter ska kunna fullfölja sina studier utan avbrott. Vi inventerar moduler och kurser för att identifiera alla möjligheter till att hitta digitala lösningar, såsom Zoom. Vi ser över kursutbudet och skapar flexibilitet vilket kräver olika insatser som görs successivt och systematiskt. Genomgående säkerställs att en god utbildningskvalitet bibehålls.

Våra tankar går nu till alla som på olika sätt drabbas hårt av denna virusinfektion. Vi hyllar och högaktar alla hjältar som arbetar inom vården. Vi blir alla påverkade av denna situation på olika sätt och vi behöver vara eftertänksamma och ha tålamod.

Värna särskilt om våra äldre och var rädda om varandra!

Susanne Georgsson

Rektor

Rekommenderade länkar: