Handledning och studenters lärande på VFU-dagen

Handledning och studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, var i fokus när på VFU-dagen arrangerades på Röda Korsets Högskola 24 november.
Handledning och studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, var i fokus när på VFU-dagen arrangerades på Röda Korsets Högskola 24 november.
Publicerad: 30 nov 2022
Lästid: ca

Handledning och studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, var i fokus när på VFU-dagen arrangerades på Röda Korsets Högskola 24 november.

Dag för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

VFU-dagen är en dag för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte där högskolans lärare möter adjungerade kliniska adjunkter, studentansvariga och handledare som handleder studenterna under VFU. Ett pedagogiskt exempel på handledning och bedömning från Uppsala universitet presenterades för inspiration och diskussion. Dagens första presentation handlade om betydelsen av att skapa struktur i syfte att underlätta och stödja studenters lärande i VFU. Lena Hedlund, klinisk adjunkt från Uppsala universitet gav olika exempel på aktiviteter från Uppsala universitet som följdes av intressanta gruppdiskussioner.

Lära i samspel med jämbördig

– Peerlearning handlar om att lära i samspel med jämbördig, där studenterna lär av och med varandra. Det fokuserar på att lära studenterna samverkan, stöd, reflektion, kritiskt tänkande och återkoppling i en högskolemässig lärande miljö, berättade Lena Hedlund, klinisk universitetsadjunkt och huvudhandledare vid Institutet för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet i sin presentation ”Tre aktiviteter som underlättar handledning och bedömning av sjuksköterskestudenter” där hon visade hur universitetet arbetar med VFU.

På programmet för dagen som samlade ett femtiotal deltagare stod också “Handledning och lärande i VIL/VFU, vad behövs för att det ska fungera?” Helena Brodin och René Ballnus från Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) på Karolinska Institutet höll en presentation som engagerade om nyheter och ett uppdaterat webbaserat stöd för handledning i VIL/VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning i nära samarbete med regionen och verksamheterna

Verksamhetsförlagd utbildning sker i nära samarbete med regionen och verksamheterna. Sammanlagt består en tredjedel av sjuksköterskeutbildningen av verksamhetsförlagd utbildning.

– Tack för att ni tar hand om våra studenter på VFU, sa Marcela Johnson, en av Röda Korsets Högskolas VFU-platssamordnare som ordnar med VFU-placeringar för högskolans studenter och håller löpande kontakt med verksamheterna. Tillsammans med Carina Faag som är VIL/VFU-samordnare vid Röda Korsets Högskola presenterade hon den information som finns för handledare på högskolans hemsida med allt från riktlinjer, återkoppling och bedömningsstöd under studentens VFU-period.

Nadia Benabou, handläggare för internationella utbyten och studentkontakter vid Röda Korsets Högskola, presenterade högskolans arbete med internationella studenter som genom utbytesavtal får möjlighet att göra VFU i Sverige för att få inblick i sjukvårdssystem utomlands.

– Det är så lärorikt för studenterna att se hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och kunna jämföra det med hemlandets, tack för att ni vägleder dem när de är på VFU, sa hon.

VFU-dagen är ett evenemang som arrangeras varje termin av Katarina Brochard och Cecilia Häckter-Ståhl, adjunkter vid Röda Korsets Högskola.