Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Migranter har drabbats av coronapandemin

Global rapport visar att migranter har drabbats hårt av coronapandemin.
Global rapport visar att migranter har drabbats hårt av coronapandemin.
Publicerad: 09 mar 2021
Lästid: ca

En ny rapport från den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen visar att många migranter inte kunnat tillgodose sina grundläggande behov under coronapandemin. Rapporten visar på barriärer för migranter för att få tillgång till basala välfärdstjänster som testning eller behandling för covid-19, det är samma barriärer som nu hotar deras tillgång till vaccin.

Rapporten “Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery” bygger på statistik och intervjuer från åtta länder, däribland Sverige. Charlotta Arwidson och Petter Tinghög, forskare vid Röda Korsets Högskola, har deltagit i planeringen av studien och bidragit till den svenska datainsamlingen och analysen.

– Rapporten visar att många av de åtgärder som vidtagits av länder runtom i världen för att minska spridningen av covid-19 såsom nedstängningar har haft en negativ effekt för migranter, säger Charlotta Arwidson.

– Enligt rapporten har migranter i många länder varit utestängda från de stödåtgärder som vidtagits för att mildra effekterna av pandemin, fortsätter Petter Tinghög.

Pandemins påverkan på migranters situation

För många migranter har pandemin inneburit ökad utsatthet, hemlöshet, bristande matsäkerhet med förhöjd risk för smitta och andra hälsoproblem, inklusive psykisk ohälsa, som följd.

– Vår studie visar en ”osynlig vägg” som blockerar migranter – särskilt de utan tillstånd – från att ta del av grundläggande samhällsservice. Migranter exkluderas ofta inte avsiktligt i policys och stödåtgärder för att hantera effekterna av pandemin men de förbises när de utformas, säger Jagan Chapagain, generalsekreterare för den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Rapporten visar att även när migranter inkluderas i åtgärderna så finns det andra barriärer som hindrar. Ett exempel är att migranter kan ha rätt till testning eller behandling för covid-19 men nekas vård med hänvisning till att de saknar ett nationellt ID-kort eller motsvarande. Digitaliseringen av vården under pandemin är också en barriär för den som saknar internetuppkoppling och dator eller telefon.

– Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa och andra migranter, som bidragit till studien, lyfter fram att de som redan innan pandemin hade svårt att få tillgång till vård fått det ännu svårare. En av flera anledningar är att många digitala vårdtjänster kräver Bank-ID eller personnummer men även att det kan vara svårare att överbygga språkbarriärer på telefon, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Inkludering av flyktingar och asylsökande i vaccinationsprogrammen

Av de 133 länder som UNHCR hade information om hade 81 slutfört sina vaccinationsstrategier – bara 54 av dessa tydliggjorde att exempelvis flyktingar och asylsökande kommer att inkluderas i vaccinationsprogrammen. Ett av de länder där det inte är tydligt om flyktingar och asylsökande kommer att inkluderas är Turkiet, som är det land i världen som har störst flyktingpopulation.

– Om inte alla inkluderas i vaccinationsplanerna kommer viruset fortsätta att cirkulera och mutera vilket potentiellt kan underminera effekten av hela vaccinationsprogrammet, säger Jagan Chapagain

Rapporten “Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery” är framtagen av den Internationella rödakorsrörelsens nystartade Migration Lab som koordineras av Australiensiska Röda Korset med stöd av den Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen (IFRC) och den Internationella rödakorskommittén (ICRC). Totalt sett har fler än 3 250 migranter bidragit med erfarenheter in i studien.

Statistik och intervjuer

Rapporten bygger på statistik och intervjuer utförda av de nationella rödakors- och röda halvmåneföreningarna i Australien, Colombia, Etiopien, Egypten, Sudan, Sverige, Filippinerna och Storbritannien och studerar i vilken utsträckning migranter inkluderas i åtgärder för att begränsa smittspridning och följdeffekter av covid-19. Studien tittar på ett antal migrationskontext – asylsökande, flyktingar, migranter med tidsbegränsade uppehållstillstånd, migranter i genomfartsländer, återvändande migranter, papperslösa och de som fastnat i transit under pandemin.

Mer information