Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Frivillighetens arena: Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet

I forskningssamarbete mellan Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset har en forskningsrapport med titeln Frivillighetens arena - frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet författats. Ta del av sammanfattning och forskningsrapporten som helhet nedan.
I forskningssamarbete mellan Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset har en forskningsrapport med titeln Frivillighetens arena - frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet författats. Ta del av sammanfattning och forskningsrapporten som helhet nedan.
Publicerad: 27 jun 2019
Lästid: ca

Sammanfattning

I mitten på 2010-talet befann sig runt 65 miljoner människor på flykt runt om i världen på grund av krig, katastrofer och väpnade konflikter. Många människor flydde för sina liv och sökte skydd och fristad i Europa och Sverige. På lokal nivå anlitades ofta rödakorskretsar i det humanitära bemötandet och omhändertagandet av dessa människor. Delvis var detta en ny situation och erfarenhet för frivilligarbetare.

Syfte 

Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. 

Metod 

Data har samlats in via fokusgruppsintervjuer i tre olika kretsar i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes på tre olika nivåer i varje krets, med frivilliga, frivilligledare och kretsstyrelse. 

Resultat 

De transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt och följande teman identifierades; Erfarenheter från flyktingströmmen 2015, Kärnan i frivilligt arbete inom Svenska Röda Korset, Förvalta och bevara, men också tänka nytt, Tredje sektorns betydelse och frivillighet under ansvar, Tankar framåt och fortsatt arbete i rödakorskretsarna. 

Slutsatser och framåtblickar 

Några paradoxer och framtida utmaningar identifierades. Utmaningarna tycks ligga i att kunna överbrygga och tänka ”både och” i stället för ”antingen eller” vad gäller frivilligas traditionella villkor i relation till vad som kan utvecklas, i en tid där frivilligverksamhet kommer att få en alltmer betydande roll i det svenska samhället.

Forskningsrapporten: http://rkh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1318479&dswid=6296

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta jessica.holmgren@rkh.se docent i omvårdnad vid Hälsovetenskapliga Institutionen, Röda Korsets Högskola.