Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Första vetenskapliga artikeln om Självvald inläggning

SI är en ny vårdform i psykiatrin och fungerar som en krisintervention inom psykiatrisk heldygnsvård.
SI är en ny vårdform i psykiatrin och fungerar som en krisintervention inom psykiatrisk heldygnsvård.
Publicerad: 30 sep 2019
Lästid: ca

Forskningsprojektet ’Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende’ är ett pågående samarbete mellan Röda Korsets Högskola, Norra Stockholms psykiatri och Centrum för psykiatriforskning (Karolinska Institutet & Region Stockholm). SI är en ny vårdform i psykiatrin och fungerar som en krisintervention inom psykiatrisk heldygnsvård.

Nu är den första vetenskapliga artikeln publicerad, vilken syftar till att ge en fördjupad förståelse av erfarenheterna av SI. Joachim Eckerström, som är doktorand och första författare för artikeln, berättar:                

- Det är mycket glädjande att vi nu är i fasen att börja publicera vetenskapliga artiklar om Självvald inläggning. I slutet av år 2015 och i början av år 2016 påbörjades implementeringen av den nya krisinterventionen och då fanns inte SI för patienter med emotionell instabilitet i Sverige. Sedan starten har det varit ett stort intresse nationellt och under senare år har vårdformen spridit sig i landet. Därav är det särskilt viktigt och intressant att vetenskapligt skapa sig en djupare förståelse av erfarenheterna av SI.

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för att ge svar på syftet och i denna studie var sjuksköterskor som arbetat med SI informanter. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med tillhörande generiska kategorier och subkategorier.

Följande fyra huvudkategorier sammanfattar sjuksköterskorna upplevelse är att SI:

  • Ger trygghet och kontinuitet
  • Främjar vårdrelationen
  • Flyttar fokus till patienten hälsa
  • Stärker patienten

Forskningsansvarig för projektet är Kent-Inge Perseius, som är docent vid Röda Korsets Högskola samt programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård.

Artikeln kan läsas i sin helhet via: https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1667133

Engelsk titel och abstrakt:

Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm: nurses’ perspectives - person-centred care in clinical practice

Purpose: Emotional instability and self-harm pose major problems for society and health care. There are effective interventions in outpatient care, but when patients need inpatient care, nurses often struggle meeting their patient’s needs. Brief admission (BA) is a newly implemented crisis intervention and novel form of inpatient care. The aim of this study is to describe nurses’ experiences working with BA related to patients with emotional instability and self-harm.

Methods: Eight nurses were interviewed according to a semi-structured interview guide. The data was analysed using qualitative content analysis.

Results: Four main categories emerged regarding nurses’ experiences with BA: provides security and continuity, fosters caring relationships, shifts focus towards patient’s health and empowers the patient. The nurse’s role shifted from “handling problems” to establishing caring relationships with a focus on the person’s health and possibilities for recovering instead of psychiatric symptoms.

Conclusions: Previous studies on patients’ perspective of BA describe positive experiences such as increased autonomy and participation in the healthcare process. This study supports those findings, albeit from the perspective of nurses. Our findings suggest that BA may reduce work-related stress experienced by nurses while caring for persons with emotional instability and self-harm. BA may also support nurses in their ability to provide more meaningful and constructive psychiatric inpatient care.