Om sexuell hälsa och rättigheter på Centrum

Forskningsprojektet En tryggare framtid besökte Centrum för samhällsorientering för att prata om sexuell hälsa och rättigheter.
Forskningsprojektet En tryggare framtid besökte Centrum för samhällsorientering för att prata om sexuell hälsa och rättigheter.
Publicerad: 02 nov 2023
Lästid: ca

Medarbetare i forskningsprojektet En tryggare framtid besökte nyligen Centrum för samhällsorientering i Stockholms län i samband med en dag av kompetensutveckling för deras samhällskommunikatörer. Dagen hade ett fokus på hur samhällskommunikatörerna kan arbeta med frågor om normöverskridande sexuell läggning, romantiska relationer, könsidentitet och/eller könsuttryck. Centrum för samhällsorientering är ett kansli för kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun i Uppsala län. De erbjuder kostnadsfria kurser i samhällsorientering för nyanlända och anhöriginvandrare om det svenska samhället, rättigheter och skyldigheter samt samhällsstruktur.

IMG_1719.jpeg

Hur vård, vårdutbildning och samhälle kan stödja flyktingar som identifierar sig som HBTQ+

Forskningsprojektet En tryggare framtid undersöker hur vård, vårdutbildning och samhälle kan stödja flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Tommy Carlsson och Maria Gottvall, bägge forskare vid Röda Korsets Högskola, höll en presentation och deltog i diskussioner tillsammans med samhällskommunikatörerna. Dagen avslutades med ett besök till Stockholms stadsmuseum för en visning om queer historia i Stockholm. Forskarna uppskattade möjligheten att besöka centrets medarbetare.

– Vi känner oss hedrade som blev inbjudna till att presentera under denna utbildningsdag. Jag tycker att det var en väldigt fin och givande dag och om jag uppfattade det rätt så tyckte även deltagarna det. Det blev intressanta diskussioner både under vår presentation och efter. På eftermiddagen fick vi följa med gruppen till Stadsmuseet och gå en guidad tur med temat HBTQ-historia i Stockholm. Det var intressant och en fin avslutning på dagen. Eftersom vi var med gruppen hela dagen fick vi tillfälle att prata med deltagarna och förstå mer om hur det är att hålla utbildningar i samhällsorientering för nyanlända och vilka möjligheter och utmaningar det kan innebära att prata om HBTQIA+ och sexuell hälsa på kurserna, säger Maria Gottvall, lektor och forskare vid Röda Korsets Högskola.

Frågor om sexuell hälsa och rättigheter

Forskarna hoppas nu att centrets kommunikatörer får nytta av informationen och diskussionerna. Dagen innehöll diskussioner om hur centret arbetar med frågor om sexuell hälsa och rättigheter.

– Centrum för samhällsorientering har ett betydelsefullt uppdrag och har stor potential att nå migranter med information om sexuell hälsa och rättigheter. Vi hoppas att samhällskommunikatörerna hade nytta av dagen och att vi kan fortsätta samverkan framåt sett. Som sjuksköterskor och barnmorskor har vi ett viktigt ansvar att informera alla i befolkningen om deras rätt till hälsa och vård. Flyktingar som identifierar sig som HBTQIA+ är i risk att uppleva ohälsa som följd av diskriminering och utanförskap i olika sociala sammanhang. Det är därför så glädjande att centret frågade om vi ville bidra till deras kompetensutveckling, säger Tommy Carlsson som är projektledare och docent vid Röda Korsets Högskola.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet En tryggare framtid genomförs vid Röda Korsets Högskola och finansieras av Forte. I projektet definieras HBTQ+ som homosexuell, bisexuell, transperson, queer, samt andra normöverskridande sexuella orienteringar, romantiska relationer, könsidentiteter och könsuttryck.

Kontakt