Florence Network Annual Meeting 2024

Florence Networks årliga nätverksmöte ägde rum i april i Larissa, Grekland. Närvarande vid mötet fanns två representanter från Röda Korsets Högskola.
Florence Networks årliga nätverksmöte ägde rum i april i Larissa, Grekland. Närvarande vid mötet fanns två representanter från Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 02 maj 2024
Lästid: ca

Florence Network är ett nätverk med 37 lärosäten från 18 länder inom Europa som varje år håller ett nätverksmöte med syftet att synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa. Detta görs genom bland annat

  • Utbyten för studenter och lärare
  • Dialoger om läroplaner
  • Forskningssamarbeten

En plattform för samarbete

Närvarande på årets nätverksmöte som lärarrepresentant för Röda Korsets Högskola var Maria Gottvall, lektor.

– Det var första gången för mig i detta nätverk och jag imponerades av det välplanerade nätverksmötet med fullt program och de trevliga lärarna och studenterna från sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar i olika europeiska länder. Vid de särskilda mötena för lärosätenas representanter diskuterades hur ytterligare samarbeten mellan lärosätena kan startas t.ex. gemensamma föreläsningar och forskningssamarbeten, berättar Maria Gottvall. 

Ett tillfälle för yrkesaktiva, lärare och studenter att samtala

Under föregående nätverksmöte 2023 i Madrid blev Natalie Mellin, student vid Röda Korsets Högskola vald till ordförande i studentstyrelsen för årets möte i Larissa, Grekland. Under året har hon tillsammans med de andra studenterna i styrelsen tillsammans planerat för att genomföra en bra nätverksträff för barnmorske- och sjuksköterskestudenter runt i Europa.

– Vi planerade för en workshop, om hur det är att gå från student in i arbetslivet, där studenter hade möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskor och barnmorskor. Vi hade även för första gången en studentpanel i den stora aulan, där 5 studenter delade sina tankar om årets tema "Strenghtening resilience through educational and digital innovation" där lärare och professorer ställde frågor och fick höra studenternas tankar och åsikter kring ämnet, berättar Natalie Mellin.

Natalie som har medverkat vid fyra Florence Network-nätverksmöten rekommenderar fler studenter att engagera sig och ansöka om att delta vid nätverksmöteen.

– Nätvärksträffen var en succé och vi fick mycket god feedback om hur vi inkluderat studenter och planerat en framgångsrik tid i Larissa! Jag vill rekommendera att andra studenter tar denna chans och ansöker till att delta i FNAM då det är en väldigt rolig och givande erfarenhet. Jag har dessutom hittat vänner för livet och framtida kollegor!, säger Natalie.