Enkät om möjligheter och hinder för utlandsstudier

Här finns en enkät om utlandsstudier vid Röda Korsets Högskola. Vi hoppas att du som student vill fylla i den så att vi får mer information om vad du som student tänker om utlandsstudier.
Här finns en enkät om utlandsstudier vid Röda Korsets Högskola. Vi hoppas att du som student vill fylla i den så att vi får mer information om vad du som student tänker om utlandsstudier.
Publicerad: 07 sep 2022
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola vill verka aktivt för att möjliggöra utlandsstudier för alla studenter som vill studera utomlands. Som ett led i detta arbete genomför vi nu en enkät bland alla högskolans studenter för att ta reda på vilka hinder och möjligheter som ni upplever i relation till utlandsstudier.

Vi är tacksamma om du som är student vid Röda Korsets Högskola tar dig tid att besvara enkäten som endast tar några få minuter att fylla i. Deadline är 6 oktober kl. 09.00.