Dynamiskt, inspirerade och kvalitet

Utbildning och forskning i samverkan på Campus Flemingsberg. Möt campusområdets rektorer.
Utbildning och forskning i samverkan på Campus Flemingsberg. Möt campusområdets rektorer.
Publicerad: 20 mar 2023
Lästid: ca

Campus Flemingsberg är ett av Sveriges största campus. Här finns fem lärosäten, en konstskola och en gymnasieskola på samma plats. Här berättar rektorerna från Karolinska institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Södertörns högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut om hur lärosätena samarbetar på campusområdet för att tillsammans skapa en dynamisk, inspirerade campusmiljö för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Campusområdet, Sveriges åttonde i storleken, fortsätter att utvecklas i hög takt och här studerar idag sammanlagt 19 000 studenter allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik, journalistik och polisutbildning.

Karolinska Institutet

– Karolinska Institutet (KI) har två campus – i Solna och i Flemingsberg. Båda har fokus på våra kärnverksamheter: utbildning och forskning. Universiteten har dessutom ett tredje viktigt uppdrag: samverka med det omgivande samhället och verka för att kunskapsutvecklingen kommer till nytta. I Flemingsberg är samverkan med det omgivande samhället särskilt tydlig. Här är ett flertal lärosäten närvarande. Just denna koncentration av universitet och högskolor, andra skolor, sjukhuset och annan relevant verksamhet gör miljön i Flemingsberg så spännande, innovativ och kreativ. Forskning och högre utbildning är beroende av breda kontakter och behöver få intryck och kompetens av andra sektorer i samhället för att lyckas riktigt bra med vårt uppdrag, säger Annika Östman Wernerson, rektor vid KI.

Kungliga Tekniska högskolan

– Campus Flemingsberg är en unik miljö på många sätt. Här finns enormt mycket kunskap, nyfikenhet och lärosäten samlade på en liten yta. Det gör Campus Flemingsberg till en inspirerande och expansiv miljö för alla studenter och forskare, säger Anders Söderholm, rektor för Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Röda Korsets Högskola

– Vid Röda Korsets Högskola utbildar vi sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, det är vårt fokus. Vi ser många fördelar med att vara en del av ett stort och dynamiskt campus där studenter, forskare och medarbetare möts från många olika områden inom forskning och utbildning. Campus Flemingsberg är dessutom i ständig utveckling och det finns många olika verksamheter på området vilket också bidrar till en stimulerande och spännande miljö för vår högskola där samhälle möter akademi, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

Stockholms Musikpedagogiska Institut

– Som musikhögskola är Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) en praktisk aktör för ett levande campus och välkomnar alla att ta del av vår verksamhet och även bli övningselev, sjunga i kör etc – såväl student som personal, vuxen som barn/ungdom. Vi är en musikhögskola nischad mot pedagogik för undervisning i ett instrument, sång, talröst eller dans. Vi deltar i diverse campusaktiviteter med uppträdanden men planerar också större samarbeten i framtiden inom till exempel lärarutbildning, säger Ian Plaude, rektor vid SMI.

Södertörns högskola

– Gemensamt vill vi satsa på att skapa mötesplatser för studenter, forskare och det omgivande samhället. Verksamheten ska ge utrymme och stöd för att möta olika behov samtidigt som olika bakgrunder och erfarenheter ska tas tillvara på lika villkor. Samverkan med samhällslivets aktörer ska utgöra en integrerad del i utbildning och forskning varför fortsatt arbete med strategiska partnerskap är viktigt för oss på Campus Flemingsberg, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.