Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Campusbedriven undervisning från höstterminen

– inriktning för Röda Korsets Högskolas verksamhet från hösten 2021
– inriktning för Röda Korsets Högskolas verksamhet från hösten 2021
Publicerad: 18 jun 2021
Lästid: ca

Den 1 juni 2021 inleddes regeringens avveckling av de restriktioner som gällt under coronapandemin. Avvecklingen ska ske i fem steg och i första steget har rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tagits bort vilket innebär att utgångspunkten är att undervisning återigen ska bedrivas på campus. Röda Korsets Högskolas utbildningar är i grunden campusbaserade och inriktningen är att Röda Korsets Högskola ska återgå till campusbaserad undervisning från och med terminsstarten den 23 augusti.

Studier visar att studenters psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. I dialogen med högskolans studentkår har ett tydligt budskap varit att studenterna i hög grad vill ha sin undervisning förlagd på campus. Samtidigt efterfrågas en flexibilitet med möjlighet till digitala inslag i undervisningen och i kontakter med högskolan. Studenternas behov, lärande och utbildningens kvalitet ska alltid prioriteras i bedömningen om vilka moment som ska vara campusförlagda.

Inför höstterminen gäller fortfarande att Röda Korsets Högskola strikt bevakar utvecklingen av smittspridningen och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Inför återgången till campus ska en förnyad riskbedömning göras för att identifiera vilka eventuellt ytterligare insatser som behöver göras för att minimera risker för smittspridning, exempelvis när det gäller att undvika trängsel.

Mer information och rektorsbeslut

Mer information om återgången kommer att ges i augusti.