Ensam är inte stark

Samverkan, det vi gör tillsammans med andra bidrar till energi, glädje, nya infallsvinklar och perspektiv skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.
Samverkan, det vi gör tillsammans med andra bidrar till energi, glädje, nya infallsvinklar och perspektiv skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.
Publicerad: 18 nov 2022
Lästid: ca

Hösten har varit kantad med upplevelser här på högskolan. Först, det viktigaste. Alla våra studenter som i augusti kom tillbaka till terminen och till högskolan. Lokalerna är livfulla och både nybörjare och mer erfarna studenter hittar kontaktytor, sociala sammanhang och nya vänner. Våra medarbetare, några nya entusiastiska krafter och alla vana, stabila och rutinerade, samlas och vi startade terminen tillsammans med ett internat där vi fick tid med varandra. 

Inspiration och entusiasm flödar när vi nu tillsammans med Högskolan Dalarna planerar vårt fortsatta samarbete med forskarutbildning. Att få ta del av ett mycket välplanerat upplägg och en ömsesidig nyfikenhet och ett intresse ger mycket energi för att stimulera till nya forskningssamarbeten, viktiga vårdvetenskapliga projekt och att med gemensam kraft vara med och konkurrera om externa forskningsmedel.

Röda Korset är fyrfaldig nobelpristagare. Det unika Nobelpriset som tilldelas de som har gjort störst nytta för mänskligheten. Röda Korsets grundare, Henri Dunant, mottog det första fredspriset år 1901. Sedan har Röda Korset som organisation mottagit fredspriset tre gånger. Att vara en del av Röda Korsrörelsen är en stor stolthet. För andra året i rad deltog Röda Korsets Högskola i Nobel Calling Stockho, som pågår under den första veckan i oktober då Nobelprismuseet ordnar aktiviteter i hela Stockholm. Med rubriken ”Humanitär rätt i krig och fred” lyfte flera intresseväckande föreläsare Röda Korsets humanitära arbete i krigs- och fredstider.

Den 18 och 19 oktober hade högskolan den stora äran att välkomna alla rektorer och förvaltningschefer för medlemslärosätena inom SUHF, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, för den årliga konferensen och förbundsförsamlingen. Den öppna konferensen hade temat ”Breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Möjligt eller omöjligt uppdrag?” Programmet innehöll föredrag och diskussioner som gav ytterligare synsätt och drivkraft till att fortsätta att identifiera behov och åtgärder för att högskolan ska vara tillgänglig. Det var nästan overkligt att ha alla våra kollegor samlade här i våra fina lokaler. Kontaktnätet och möjligheten att via SUHF driva och diskutera för oss alla angelägna frågor är ovärderligt. Fem av Sveriges lärosäten är belägna här på Campus Flemingsberg, och vi har under hösten träffats för att tillsammans planera för våra gemensamma aktiviteter för att lyfta och synliggöra det som vårt unika campus erbjuder.

Inom högskolan råder det full aktivitet i vårt Kompetenscentrum för tortyr- och krigsskaderehabilitering som är vårt formaliserade samarbete tillsammans med Svenska Röda Korset. Under hösten släpps flera innehållsrika rapporter bland annat on kvinnors upplevelser av krig och flykt och om erfarenheter av digitala vårdbesök på Svenska Röda Korset. Rapporterna presenterar resultaten av våra gemensamma studier som förenar vård och akademi.

Slutligen vill jag uppmärksamma våra studenter, Marlene Juhl och Linus Törneberg, som har blivit ordförande respektive vice ordförande i Vårdförbundet Student. Grattis! Det är så angeläget för högskolan att vi har studenter som engagerar sig för professionen och kan bidra med sina erfarenheter. Att de finns där det händer, där viktiga frågor dryftas, det är en betydelsefull kanal.

Samverkan, det vi gör tillsammans med andra bidrar till energi, glädje, nya infallsvinklar och perspektiv. Det inspirerar och ger möjligheter. Det är som snö, snön som vi nu väntar på för att få lite ljus i höstmörkret. Snö, som börjar som en flinga och genom all kraft rullar och kan öka i storlek till en boll. Ensamma är vi en flinga och tillsammans blir vi en boll som kan fortsätta att rulla vidare på vår egen spelplan, men som också kan passas, skjutas och nå riktigt långt.

Susanne Georgsson, rektor