Intensiv terapiform ger traumatiserade nytt hopp

Kan ett intensivt behandlingsupplägg bättre hjälpa patienter med posttraumatisk stress efter krig, tortyr och flykt?
Kan ett intensivt behandlingsupplägg bättre hjälpa patienter med posttraumatisk stress efter krig, tortyr och flykt?
Publicerad: 19 okt 2021
Lästid: ca

Intensiv traumabehandling

Röda Korsets avdelning Hälsa och Vård inbegriper sex behandlingscenter i Sverige där personer med en migrationsbakgrund traumatiserats till följd av tortyr, krig och flyktupplevelser får tillgång till vård för sina posttraumatiska besvär. Teamen har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandlingstiderna är ofta långa, ibland flera år. Vid Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala testas nu ett intensivt behandlingsprogram för att undersöka om behandlingstiden kan förkortas med en ny modell för traumaexponering.

Vilka ingår i intensivbehandlingsprojektet?

Patienter som erbjuds deltagande har diagnosticerats med PTSD, har minst fyra separata traumahändelser och bedöms klara av att genomföra upplägget. Samtliga behandlare på Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala deltar i projektet genom att bistå i intensivbehandlingarna. Projektet leds av psykolog och verksamhetschef Niklas Möller, psykolog Lina Vågbratt, psykolog Julia Jennstål, fil.dr. Till vår hjälp med utvärderingen av projektet har vi Petter Tinghög, fil.dr. som arbetar på Röda Korsets högskola.

Hur uppstod idén om projektet?

Behandlingsmodeller för PTSD baseras i regel på veckovisa, ibland glesare, kontakter som sträcker sig över flera månader, ibland flera år. Det senare gäller särskilt i de fall då traumat är komplext med många traumahändelser under lång tid. Vidare läggs stor vikt vid en unik terapeutisk relation. Studier visar dock på att en stor andel av dem som påbörjar en traumafokuserad behandling aldrig slutför den. Givet att ett framträdande drag i PTSD handlar om att man inte vill bli påmind eller tänka på sina traumatiska erfarenheter är detta begripligt.

De senaste åren har emellertid fler och fler studier publicerats där man testat korta intensiva traumabehandlingar med goda resultat. Gemensamt för dessa upplägg är att utgå från validerade behandlingsupplägg för PTSD och att ge fler sessioner under en till två veckor. Ett antagande är att behandlingsföljsamheten kommer öka vilket möjliggör för patienter att faktiskt ta sig igenom en hel behandling.

Idén till ett intensivt behandlingsupplägg i Uppsala började med att vi tog del av studier från ett holländskt team där de kombinerat Prolonged Exposure (PE) och Eye Movement Desensitization och Reprocessing (EMDR) under åtta intensiva dagar. Deras resultat visar att 85 procent av deltagarna blivit av med sin PTSD-diagnos.

Beskriv projektet! Vad hoppas ni uppnå?

Programmet vi utvecklat är ett fem dagar långt öppenvårdsprogram med en kombination av PE och EMDR. Varje dag har ett liknande upplägg med två längre traumaexponeringssessioner om dagen; en PE-session på förmiddagen och en session EMDR på eftermiddagen. Mellan exponeringssessionerna deltar patienten på ett mellanpass med rörelse och musik samt har lunchrast. Dagen avslutas med ett kortare pass där vi samlar upp dagen, planerar för morgondagen och arbetar psykoedukativt. Upplägget är tidskrävande men då flera behandlare är involverade under veckan påverkar det inte det övriga behandlingsarbetet i alltför hög grad.

I samarbete med Röda Korsets högskola kommer vi under 2022 utvärdera och skriva en rapport om implementerandet av dessa behandlingsprogram på vårt behandlingscenter samt presentera de preliminära resultaten av behandlingsprogrammet.

Att både kunna minska våra patienters lidande mycket snabbare och att förkorta behandlingstider och med det korta våra köer till behandling känns inspirerande varför vi valt att implementera upplägget i vår verksamhet och i samverkan med vår högskola utvärdera hur väl det fungerar i praktiken.

Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala

Verksamheten erbjuder psykologisk behandling och fysioterapeutiska insatser till personer, barn och vuxna, med en migrationsbakgrund som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt.