Personlighet och eller inlärningsstil påverkar inte

Personlighet och eller inlärningsstil påverkar inte läkarstudenters attityd till interprofessionell utbildning visar ny studie.
Personlighet och eller inlärningsstil påverkar inte läkarstudenters attityd till interprofessionell utbildning visar ny studie.

Interprofessionell utbildning ingår i hälso- och sjukvårdsutbildningar världen över. Nu visar en ny studie att personlighet och eller inlärningsstil inte påverkar läkarstudenters attityd till interprofessionellt lärande.

The Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) definierar interprofessionell utbildning enligt följande: tillfälle då två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbetet och kvaliteten i vården. Syftet med interprofessionell utbildning är att ge studenterna möjlighet till kunskap och förståelse för de olika vårdprofessionernas kompetenser och ansvarsområden, träna sin egen yrkesroll och att utveckla teamarbete och kommunikationsförmåga.

Frågor om attityd till interprofessionell utbildning

– Sammanlagt besvarades frågeformulär av totalt 79 läkarstudenter vid tre tillfällen formulär i syfte att få reda på deras attityd till interprofessionell utbildning. Resultatet visade inte på några signifikanta samband avseende koppling mellan personlighet och eller lärostil avseende attityd till interprofessionell utbildning, förklarar Hanna Lachmann, högskolekolelektor, programansvarig och tf prefekt vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till artikeln.

Läs hela studien

“Personality and learning styles in relation to attitudes towards interprofessional education: a cross-sectional study on undergraduate medical students during their clinical courses” har publicerats i BMC Medical Education: https://rdcu.be/b9xYg, https•J/doi.org/10.1186/s12909-020-02327-7