Studien visar att en majoritet av deltagarna uppger att de mår bra som svar på en fråga om hur de mår rent allmänt. Samtidigt förekommer besvär som till exempel nedstämdhet, sömnsvårigheter och huvudvärk. Det finns även tecken på ekonomisk utsatthet och många uppger att de inte trivs med livet. Ett resultat från studien är att fler pojkar och fler i den äldre åldersgruppen 16–20 år samt fler av de som bor i familjehem eller på ett hem för vård och boende (HVB), uppger att de mår dåligt.

Mer information