Fruset liv

Fruset liv - forskning om psykisk hälsa och asylsökande på halvtidsseminarium med doktoranden Charlotta Arwidson.
Fruset liv - forskning om psykisk hälsa och asylsökande på halvtidsseminarium med doktoranden Charlotta Arwidson.
Publicerad: 04 maj 2022
Lästid: ca

Livet står still och allt fryser. Så beskriver en av de asylsökande som doktoranden Charlotta Arwidson har intervjuat i sin forskningsstudie om psykisk hälsa och omsorgspraktiker på anläggningsboenden för asylsökanden i Sverige. I ett halvtidsseminarium presenterade hon de områden hon belyser i sin forskning.

Strategier, resurser och vårdkonsumtion

  • Hur asylsökande upplever situationen vid flyktingförläggningar där de vistas i väntan på svar om sin asylansökan och vilka strategier de har för att må bra.
  • Asylsökandes upplevelse av situationen på flyktingförläggningarna i Sverige under covid-19-pandemin
  • Jämförelse av vårdkonsumtion för före detta asylsökande som bott på anläggningsboende (ABO) respektive i eget asylboende (EBO)
  • När alltmer stöd riktad mot asylsökande ges av organisationer inom civilsamhället, vad betyder det för asylsökande eller för volontärer inom civila samhället? Vad behöver civilsamhället för resurser?

Obligatoriskt, öppet, offentligt utlyst seminarium

Ett halvtidsseminarium är ett obligatoriskt, öppet, offentligt utlyst seminarium där doktoranden sammanfattar och presenterar sitt forskningsprojekt, resultat samt plan för resterande utbildningstid. Charlotta Arwidson kommer att doktorera hösten 2024.