Så lärorikt på utbyte!

Norska sjuksköterskestudenterna Camilla och Anja berättar om sitt utbyte i Sverige.
Norska sjuksköterskestudenterna Camilla och Anja berättar om sitt utbyte i Sverige.
Publicerad: 22 nov 2022
Lästid: ca

Så lärorikt! Så sammanfattar de norska studenterna Camilla och Anja sin utbytesperiod som de precis har avslutat efter tre månader vid Röda Korsets Högskola med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset i både Solna och Huddinge samt VFU inom primärvård vid Flemingsbergs vårdcentral respektive Björkhagens husläkarmottagning.  

Spännande och annorlunda

– Jag var på traumaavdelningen, det var väldigt spännande, berättar Camilla. Alla sjuksköterskor får göra lite mer än vad sjuksköterskor gör i Norge, det märks att det är lite annorlunda, säger hon. 

– Det var ganska stora mottagningar här om jag jämför med sjukhuset där jag bor hemma i Norge, säger Anja. 

Camilla och Anja läser det treåriga sjuksköterskeprogrammet vid UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik respektive Harstad. Under termin fem har de möjlighet att göra en utbytestermin och de valde Sverige för att lära sig nya saker och kunna använda det de lär sig när de kommer hem till Norge igen.  

– Vissa saker är lika som i Norge, men det finns det som är annorlunda och det kan jag använda när jag kommer hem igen. I Sverige tar sjuksköterskor stort ansvar för omvårdnaden, säger Anja som tycker att Stockholm var en fin stad att vara student i. 

Specialiserad vård var intressant

– Nu har vi fått uppleva specialiserad vård och det var väldigt intressant, i Norge har vi praktiserat inom allmänvård och det är såklart annorlunda, säger Camilla som inte riktigt vet var hon vill arbeta när hon är färdig sjuksköterska om en termin, men hon vet att det finns många olika möjligheter. 

Sjuksköterskeprogrammet i Norge genomförs på tre år under sex terminer. Programmet består till hälften av praktik, medan utbildningsprogrammet i Sverige består till en tredjedel av praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Internationella samarbeten vid Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskolas internationella samarbeten gör det möjligt för utländska sjuksköterskestudenter att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som verksamhetsförlagd utbildning vid högskolan. Röda Korsets Högskola har ingått avtal med olika lärosäten och sjukhus, bland andra Norges Arktiske Universitet.