Jason Murphy

Publicerad: 07 apr 2022
Lästid: ca

Namn: Jason Murphy
Titel: Ph.D. Lektor, leg. sjuksköterska  
Institutionen: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46 (0)8- 587 516 37, 0704–973 707
E-post: jason.murphy@rkh.se
ORCID: 0000-0003-4626-3060
Disputationsår: 2022
Avhandling: Disaster response and preparedness : focus on hospital incident command groups and emergency department registered nurses.

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska som tog min examen från RKH för många år sedan. Min kliniska bakgrund är framför allt inom akutsjukvården där jag fördjupade mig i frågor som gäller katastrofer och beredskap. Jag blev så pass intresserad, fascinerad och bekymrad att det intresset resulterade in min doktorsavhandling inom just katastrofmedicinsk beredskap år 2022.

Undervisning

Jag undervisar i globalization and health. Vidare är jag även programansvarig för specialistprogrammet i infektionssjukvård.

Externa uppdrag

Utöver mina uppdrag på RKH är jag lektor och forskare vid kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) vid Umeå universitet och ingår i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) pool av sjukvårdpersonal för internationella uppdrag.

Forskningsprofil

Min forskning har fokuserat på katastrofmedicinsk respons, beredskap och kompetens med fokus på lokal särskild sjukvårdsledning (lssl) och sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. Just nu kartlägger vi risker som kan kopplas till Sveriges satsning på hållbar energi och sjukvårdensberedkap inför det.

Publikationer

Murphy J.P., Hörberg A., Rådestad M., Kurland L., Rüter A., Jirwe M. Registered Nurses’ experience as disaster preparedness coordinators during a major incident. A qualitative study. Nursing Open (2021).

Murphy J.P., Kurland L., Rådestad M., Magnusson S., Ringqvist T, Rüter A. Emergency department registered nurses’ overestimate their disaster competency: A cross-sectional study. International Emergency Nursing 58 (2021).

Murphy J.P., Rådestad M., Kurland L., Rüter A.*. Hospital incident command groups’ performance during major incident simulations: a prospective observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. (2020) 28:73

Murphy J.P., Rådestad M., Kurland L., Jirwe M., Djalali A., Rüter A. Emergency department registered nurses’ disaster medicine competencies. An exploratory study utilizing a modified Delphi technique. International Emergency Nursing 43 (2019) 84-91

Rüter, A., Kurland, L., Gryth, D., Murphy, J., Rådestad, M., Djalali, A.*. Evaluation of disaster preparedness based on simulation exercises: A comparison of two models. Disaster Medicine and Public Health Preparedness.