Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Europeiskt nätverk för sjuksköterskor

Europeiskt nätverk ökar kunskapen om mångfald och bidrar till samverkan över gränser mellan sjuksköterskor.
Europeiskt nätverk ökar kunskapen om mångfald och bidrar till samverkan över gränser mellan sjuksköterskor.
Publicerad: 25 nov 2020
Lästid: ca

Nätverket Florence Network in Nursing and Midwifery är ett professionellt nätverk som syftar till att bygga relationer mellan sjuksköterskor och barnmorskor från olika EU-länder i gemensamma frågor för att överskrida nationella och kulturella hinder. En ny studie visar att nätverket ökar medvetenheten kring mångfald inom vården och bidrar till att formell och informell kunskap inom yrkeskåren delas över gränserna.

Mångfald inom vårdarbetskraften och mångkulturalism i europeiska städer har ökat behovet av kulturellt känsliga sjuksköterskor och barnmorskor som kan tillhandahålla effektiv, engagerad, social och rättvis vård av hög kvalitet.

– Florence Network som genom sitt professionella nätverk syftar till att samla yrkesverksamma inom sjuksköterskeyrket för att bygga broar och skapa synergier mellan likasinnade från olika EU-länder fyller en mycket viktig funktion i att utveckla yrkeskårens medvetenhet om olika perspektiv och öppnar dörren för samarbeten, berättar Katarina Falk, högskoleadjunkt och leg. barnmorska vid Röda Korsets Högskola och som var ledamot i styrelsen för nätverket 2013–2019.

Samarbete inom en rad områden

Den nya studien visar att nätverket bidrar till samarbete inom en rad områden såsom:

 • Ökad medvetenhet om kulturell mångfald och mångkulturell omvårdnad
 • Utveckling av framtida ledare i globala hälsorelaterade frågor
 • Förfining av läroplaner, både genom forskning och genom att dela formell och informell professionell kunskap.

Nätverket startade 1993

Nätverket startade 1993 i Nederländerna och Röda Korsets Högskola har deltagit i Florence Network in Nursing and Midwiferys möten sedan 1995. Högskolan var även initiativtagare till namnet Florence Network.

Idag består nätverket av 37 lärosäten i 18 länder inom Europa. Varje land har högst tre lärosäten representerade, och från Sverige deltar förutom Röda Korsets Högskola även Högskolan i Halmstad och Malmö universitet.

Synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa

Syftet med nätverket är att synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa, bland annat genom:

 • Utbyten för studenter och lärare
 • Jämföra läroplaner och förbättra kvaliteten på sjuksköterske- och barnmorskeutbildning
 • Forskningssamarbeten inom sjuksköterskors och barnmorskors arbetsområden
 • Utveckla europeiska projekt och intensivprogram
 • Delta i förverkligandet av Bolognadeklarationen i Europa
 • Få ackreditering för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i Europa
 • Delta i Erasmus - Sokrates EU-program
 • Finansiering av projekt och spridande av resultat

Nätverket träffas en gång per år. Studenter, lärare och ibland även rektorer deltar i konferensen och i årsmötet.

Mer information

Läs hela studien i Science Direct.