Små medel som får stora effekter och förbättrar vården

Möt Henrik Hjelmgren, tidigare student vid Röda Korsets Högskola.
Möt Henrik Hjelmgren, tidigare student vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 01 feb 2024
Lästid: ca

Henrik Hjelmgren studerade till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola och är nu med och driver efter studietiden en biståndsorganisation i Tanzania tillsammans med några vänner. Ändamålet med organisationen är att arbeta med hållbara och hälsofrämjande utvecklingsprojekt. 

När studerade du vid Röda Korsets Högskola och vad tar du med dig från den tiden?

– Jag gick klass HK05, vilket menas att jag studerade på Röda Korsets Högskola mellan 2005 och 2008. Jag tar med mig massa saker från den tiden. Nya vänner och framtida kollegor, utlandspraktik i Indien och Tanzania, givande kurser i Katastrofmedicin och Global Hälsa samt kåraktiviteterna med fester, kören, bastuklubben, insparkar m.m. Och mycket mer.

Vad arbetar du med idag?

– Jag har en specialistsjuksköterskeexamen inom avancerad sjukvård för barn och ungdomar. Jag är även medicine doktor då jag disputerade 2022 på Karolinska Institutet, vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Jag arbetar nu med en spännande kombinationstjänst på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset. Jag jobbar på vårdavdelning 10 på Nya Karolinska Solna NKS, som är en högspecialist barnortopedisk-, neurologisk/neurokirurgisk- och reumatologisk- samt ögonavdelning. Jag har en universitetssjukskötersketjänst, steg 7 i kompetensstegen för klinisk vård, vilket innebär ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för ett definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad samt ett övergripande utbildningsansvar inom vårdområdet. Mitt fokusområde är blodprovstagning och nålrelaterade procedurer på barn, vilket innebär ett övergripande ansvar för fokusområdet på hela ALB. I tjänsten ingår kliniskt arbete, undervisning, samarbete med universitet och egen kliniknära forskning samt innovationsarbete.

Mina senaste projekt inkluderar bland annat ett utlandsprojekt om barns rätt på sjukhus i Uganda, app-utveckling för personal och barn som ska genomgå blodprovstagning, samt en utveckling av en helt ny distraktionslösning med hjälp av förstärkt verklighet, så kallad AR-teknik (Augmented Reality).

Min senaste publikation handlar om sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn som drabbats av multi-inflammationstillstånd efter covidinfektion, så kallat MIS-C syndrom. Projekten är lite spretiga, men min röda tråd ligger i att förbättra och utveckla barnsjukvården med ett barncentrerat perspektiv både lokalt, nationellt och internationellt. Det är ett otroligt viktigt, omväxlande och givande arbete.  

Som student vid Röda Korsets Högskola var du på ett internationellt utbyte i Tanzania och efter det gick du med i organisationen Involvaid (tidigare kallad I Aid Africa), hur kom du på den idén och vad gör ni i Tanzania och i Sverige?

– Jag började på Röda Korsets Högskola efter varit med i tsunamin 2004. Från början tänkte jag bli marinbiolog. Efter den dramatiska upplevelsen i Thailand önskade jag ta vara på mitt liv genom att kanalisera det i att bidra inom katastrofarbete och stötta vård i ett låginkomstkontext. Ett sätt att vara med om något större var viktigt för mig eftersom jag var en överlevare efter en stor katastrof där så många människor dog.

Ett naturligt val föll då på Röda Korsets Högskola, men jag hade inte betyg att komma in så jag skrev brev och kom in på särskilda skäl. Det fanns inga direkta vårdsamarbetsprojekt mellan Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset vid den här tiden, men då träffade jag Benjamin Grossmann, en tidigare rkh-student som gick tre terminer över mig. Under hans Tanzaniapraktik på Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) träffade han Dr Elimeleki Katani som läste specialistögonläkarprogrammet. Dr Katani uttryckte att det fanns ett behov av glasögon till människor på landsbygden som inte ens hade råd med kostnadsreducerade glasögon. Benjamin tillsammans med några av hans svenska vänner startade då en ideell förening för att stötta projektet. Detta var 2006 och jag drogs med i det 2007 och på den vägen är det. Flera samarbetsprojekt har avlöst varandra genom åren.

Som liten helt ideell organisation har vi stöttat Dr Katanis hemsjukhus Kolandoto Hospital i Tanzania med ett gediget sjukhusmaterialspaket, glasögon, utbildning och lokalförbättringar, allt utifrån Kolandoto Hospitals uttryckta behov och förutsättningar. Projekten har varit tänkta att vara långsiktiga och hållbara och utgå från att Kolandoto Hospital ska kunna utvecklas och verka självständigt. Aktiva i det här arbetet har främst bestått av tidigare studenter från Röda Korsets Högskola. Idag är vi tre tidigare RKH:are kvar i styrelsen. Vår ordförande Carolin Hermansson, nu anestesisjuksköterska i Linköping som också gick vid Röda Korsets Högskola samt gjorde praktik på Kolandoto Hospital under sina studieår vid högskolan samt Claes Nordström som nu jobbar som ambulansspecialistsjuksköterska i södra Stockholmsområdet.

Vad är roligast och vad är mest utmanande med att driva en biståndsorganisation?

– Det absolut roligaste är att kunna bidra med små medel och lösningar som får stora effekter och ger förbättrad vård. Att få stötta lokala initiativ där det direkta ägandeskapet landar på mottagandeorganisation är väldigt givande. Det mest utmanande med att jobba ideellt i en biståndsorganisation som driver projekt långt bort är avståndet och att få ihop tiden och att brottas med avvägningar om insyn och transparens och om projekten på något sätt skadar i stället för att göra nytta. Läkare Utan Gränser har till exempel ett ordspråk för deras projekt som beskriver detta väl. Först hette det ”Do no harm”, nu har de bytt till ”Do less harm” för de vet att på något sätt påverkar man både positivt och negativt genom att komma som en extern part och organisation till ett land för att stödja vårdinsatser.

Hur samarbetar Involvaid med Röda Korsets Högskola och vad är ert fokus framåt?

– Involvaid och Röda Korsets Högskola samarbetar genom att skapa möjligheter för sjuksköterskestudenter från Sverige att göra utlandspraktik på Kolandoto Hospital. Involvaid fungerade initialt som idéskapare och var en brygga mellan parterna och knöt ihop kontakterna med nyckelpersoner på sjukhuset.

Tidigare studenter har kunnat kontakta Involvaid för att få information om våra projekt samt efter vistelsen på sjukhuset i Tanzania har de kunnat bli aktiva i Involvaid vid visat intresse. Röda Korsets Högskola och Involvaid utbyter kontinuerligt erfarenheter kring projektet och Involvaid såg till att representanter från Kolandoto Hospital besökte Röda Korsets Högskola 2016.

Ett mål från Involvaid är också att personal och lärare på Kolandoto Hospital & School of Nursing ska kunna få olika typer av fortbildning via Röda Korsets Högskola, och vi tror att vägen framåt går genom ett jämbördigt och transparant utbyte.

Vi hoppas nu att efter åren med coronapandemin som slog hårt mot Kolondato Hospital och ledde till ett uppehåll av de svenska studenternas möjligheter till vistelse på sjukhuset, att nya tag på samarbetet tar fart där alla olika parters behov och förväntningar får ny kraft. 

Vill man veta mer kan man höra av sig till mig via mail:
henrik.hjelmgren@ki.se eller henrik.hjelmgren@involvaid.com

Du kan även läsa mer om organisationen på våra sociala medier:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086926414946
https://www.instagram.com/involvaid/