VFU-dag om bedömning och återkoppling

Höstterminens VFU-dag på Röda Korsets Högskola hade fokus på bedömning och återkoppling.
Höstterminens VFU-dag på Röda Korsets Högskola hade fokus på bedömning och återkoppling.
Publicerad: 30 nov 2023
Lästid: ca

Varje termin arrangeras VFU-dagen av Röda Korsets Högskola, en dag för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte där högskolans lärare möter adjungerade kliniska adjunkter, studentansvariga och handledare som handleder studenterna under verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Fokus för dagen är bedömning och återkoppling i VFU. Dagen innehöll korta presentationer och workshops där alla tillsammans diskuterade möjligheteter och utmaningar utifrån följande teman:

  • Hur förstår vi kursmålen och vad tycker vi är svårt att bedöma?
  • Hur ser våra olika roller ut under bedömningssamtalet?
  • Återkoppling i syfte att stödja studenten i sin professionella utveckling. Hur gör jag det?

Dagen lockade många deltagare och hölls i Emmy Rappe-salen på högskolan. VFU-dagen är ett evenemang som arrangeras varje termin av Katarina Brochard och Cecilia Häckter-Ståhl, adjunkter vid Röda Korsets Högskola.

VFU11.jpg

 

VFU6.jpg