Global profil lockar

Global profil lockar till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola visar alumnundersökning.
Global profil lockar till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola visar alumnundersökning.
Publicerad: 22 nov 2022
Lästid: ca

Global profil, utbildning av hög kvalitet och kopplingen till Röda Korset lockar många av våra studenter visar en undersökning som Röda Korsets Högskola har genomfört med tidigare studenter. Undersökningen visar också att 98% av våra studenter har jobb tre månader efter examen.

Vad  våra tidigare studenter gör idag

Undersökningen genomfördes under våren 2022 och syftade till att ta reda på från tidigare studenter vad de arbetar med idag, hur de ser de på sin utbildning vid Röda Korsets Högskola och vad de skulle önska att högskolan anordnar för alumnverksamhet. Sammanlagt besvarade 474 alumner enkäten som spreds i högskolans kanaler och via Röda Korsets Sjuksköterskeförening.

Många får snabbt jobb som sjuksköterska

Svaren från undersökningen visar bland annat att:

  • Deltagarna kom i kontakt med högskolans utbildningar via en vän, familjemedlem, kollega, studie- och yrkesvägledare eller genom tidigare studenter. Internet och olika hemsidor såsom antagning.se var viktiga informationskanaler.
  • På frågan varför de hade valt Röda Korsets Högskola framför ett annat lärosäte svarade mer än hälften den globala profilen. Kvaliteten på utbildningen, rekommendationer från tidigare student och högskolans lokalisering var också viktiga faktorer.
  • Hela 98% av de som besvarade enkäten svarade att de efter tre månader eller mindre hade jobb. Arbetsplatserna varierar och är inom många olika områden, bland annat inom akutvård, barnsjukvård, geriatrik, intensivvård, kardiologi, kirurgi, medicin, mödravård, onkologi, ortopedi, psykiatri, rehabilitering, vårdcentral och äldreboende.
  • På frågan vilka aktiviteter som alumnerna önskar att högskolan arrangerar för tidigare studenter nämndes kurser och utbildningsaktiviteter, information med koppling till Röda Korsets verksamhet, nätverkande med andra alumner samt konferenser.

Nytta av kunskap och kompetenser i yrkeslivet

Sammanfattningsvis svarade över 85% att de i hög grad förvärvat kunskaper och kompetenser vid Röda Korsets Högskola som de har nytta av i sitt yrkesliv idag.

Denna enkätundersökning utgör ett mycket värdefullt underlag inför högskolans fortsatta arbete med att utveckla alumnverksamhet.

Kontakt