”Tänk att få beröra människors liv och hälsa varje dag i vår vardag”

Susanne Georgsson är professor i omvårdnad och rektor vid Röda Korsets Högskola. Det hon uppskattar mest med sitt jobb är att få vara med och göra nytta för samhället. – Att regelbundet få välkomna hundratals nya kollegor till vården är fantastiskt!
Susanne Georgsson är professor i omvårdnad och rektor vid Röda Korsets Högskola. Det hon uppskattar mest med sitt jobb är att få vara med och göra nytta för samhället. – Att regelbundet få välkomna hundratals nya kollegor till vården är fantastiskt!
Publicerad: 28 mar 2022
Lästid: ca

Sedan 2019 arbetar Susanne Georgsson som forskare i omvårdnad och rektor vid Röda Korsets Högskola. Som sjuksköterska har hon jobbat många år i vården, framför allt som barnsjuksköterska och barnmorska. Men att hennes fokus skiftat mot den akademiska världen är ingen slump. Susanne berättar att hon alltid varit intresserad av undervisning och att hon redan under sjuksköterskestudietiden hade tankar om att en dag bli rektor.

– Från början stod det mellan att utbilda mig till sjuksköterska eller lärare. Jag valde sjuksköterska men stängde inte dörren till läraryrket. Jag valde senare att gå forskarutbildning och disputerade år 2005 med en avhandling om kvinnors upplevelser av fosterdiagnostik, berättar Susanne.

Fokus på patienter såväl som studenter och medarbetare

Ungefär ett år efter att Susanne disputerat började hon att arbeta som lärare vid ett sjuksköterskeprogram. Hon undervisade bland annat inom etik under studenternas första termin. Susanne fick senare möjlighet att starta ett barnmorskeprogram vid en högskola och ägnade sig åt det arbetet i några år. Över tid växte sedan intresset för ledarskap och sedan 2019 är hon rektor vid Röda Korset Högskola. Det innebär att Susanne är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet med 70 medarbetare och 850 studenter.

– Det började med mötet med patienterna, glädjen jag kände och nyttan jag kunde göra i vården. Sedan blev mitt fokus förskjutet mot studenter och nu på medarbetarna här på högskolan. Att de ska ha en bra arbetsmiljö där de kan arbeta med studenterna – som till slut möter patienterna. Så allt arbete har samma syfte; att patienterna ska få den allra bästa vården i slutändan.

”Att utbilda sjuksköterskor måste vara något av det mest tydligt meningsfulla man kan göra”

– Susanne Georgsson, rektor

Susanne beskriver sitt arbete som otroligt omväxlande. Det innefattar allt från att möta utbildningsministern till att arbeta ”hands on” med mindre men viktiga frågor som hör högskolans dagliga verksamhet till.

– Det är ett oerhört roligt och brett jobb! Och att utbilda sjuksköterskor måste vara något av det mest meningsfulla man kan göra. När man står där på studenternas avslutningshögtid och kan välkomna hundra nya kollegor. Det är fantastiskt att få bidra till det.

Det Susanne vill att studenterna ska minnas från sin tid vid Röda Korsets Högskola är allt de fått se och vara med om. Men också att de minns vad de kunde när de började jämfört med vad de kan när de går ut. Och då inte bara kunskapsmässigt utan också hur de har utvecklats som personer.

– Att bli sjuksköterska innefattar mycket teori, examinationer och praktiska moment. Men minst lika viktig är den personliga resa studenterna gör och den personliga utveckling som sker i alla möten med människor under utbildningen.

Globalt perspektiv – även på hemmaplan

Att just möta människor, i synnerhet sårbara och utsatta människor, är en viktig grundbult i Röda Korset Högskolas verksamhet. Röda Korsets Högskola har en naturlig koppling till Röda Korset-organisationens internationella perspektiv och världsomspännande arbete. Det finns en tydlig samverkan och man delar grundprinciper såväl som värdegrund.

– Som Röda Korset-sjuksköterska ska du kunna möta utsatta och sårbara såväl nationellt som internationellt. Det handlar om att behandla alla lika samt att vara neutral och opartisk, säger Susanne och avslutar:

– Högskolans globala profil kopplar de allra flesta ihop med det internationella perspektivet. Men det globala perspektivet finns med oss varje dag här på högskolan. När vi möter den mångfald som finns runtomkring oss och utsatta och sårbara människor i vår närhet.

En minut med rektor:

Susanne Georgsson, rektor: ”Jag ser vilken stor nytta vi gör för samhället”