Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees

Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) är ett forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) är ett forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) är ett sexårigt forskningsprogram som bedrivs vid Röda Korsets Högskola i nära samarbete med Karolinska Institutet. Programmet syftar till att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen om hälsa och sociala förhållanden bland människor som har flytt krig och förföljelse.

Utsatthet för svåra levnadsförhållanden, traumatiserande upplevelser och förluster ökar flyktingars sårbarhet. Trots detta har flyktingar alltid visat en anmärkningsvärd styrka och förmåga till anpassning till livet efter flykten. RMSR syftar till att förstå denna motståndskraft.

Forskarna inom RMSR-programmet använder sig av tvärvetenskapliga metoder för att bredda och fördjupa kunskap om risk- och skyddsfaktorer i flyktingars liv och fokuserar specifikt på förhållanden som främjar psykisk hälsa, socialt deltagande och resiliens vid vidarebosättning.

Forskare

  • Fredrik Saboonchi, professor och programansvarig
  • Øivind Fjeld-Solberg, docent
  • Mathilde Sengoelge, PhD
  • Alexander Nissen, dataanalytiker / forskningsassistent
  • Ellenor Mittendorfer- Rutz, Professor
  • Magnus Helgesson, PhD
  • Linda Vikdahl, docent
  • David Gunnarson, PhD
  • Sofia Larsson, forskningssamordnare / forskningsassistent

Publikationer

Projekt inom RMSR

Kontakt