Maria Christidis medförfattare i kapitlet "Mötet med patienten" i boken Bettfysiologi - orofacial smärta och käkfunktion

Maria Christidis medförfattare i kapitlet "Mötet med patienten" i boken Bettfysiologi - orofacial smärta och käkfunktion, utgiven av Gothia Fortbildning. Kapitlet "Mötet med patienten" behandlar mötet och kommunikationen med patienten med smärtproblematik. Delar av boken, som även relaterar till sjuksköterskeprofessionen, handlar om smärta, smärtmekanismer, sömn och sömnstörningar, etc. Bland annat lyfts de nya huvudvärksdiagnoserna och de nya neuropatiska tillstånden, vilka kompletteras med lathundar för patientens symptom, diagnostiska kriterier och behandling. För mer information finns på följande länk: https://www.gothiafortbildning.se/alla-tandvard/bettfysiologi-p77411352