Doktorand Trine Højsgaard spikar sin avhandling på Röda Korsets Högskola.

Doktorand Trine Højsgaard spikar sin avhandling på Röda Korsets Högskola. Avhandlingen med titeln ”Reframed identity. Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977” handlar om utbildning av sjuksköterskor vid Röda korsets sjuksköterskeskola mellan åren 1945 till 1977. För mer information om avhandling och disputation: https://www.edu.su.se/om-oss/evenemang/disputation-trine-j%C3%B8nland-h%C3%B8jsgaard-reframed-identity-red-cross-nurses-identity-formation-1.460332.