Jan Mårtensson

Publicerad: 26 mar 2021
Lästid: ca

Jan Mårtensson, är föreståndare för Forskarskolan Hälsa och Välfärd och professor vid Avdelningen för Omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

I sin roll i Röda Korsets Högskolas styrelse ser Jan Mårtensson som sin huvudsakliga uppgift att som professor i omvårdnad ge input inom inom högskolans huvudområde omvårdnad, bland annat vid utarbetande av nya strategier inom utbildning och forskning, men även gällande utveckling av det internationella perspektivet. Utifrån sin erfarenhet som ansvarig för forskarskolan Hälsa och Välfärd bidrar han även med råd i frågor relaterat till forskarutbildning.

Bakgrund

Jan Mårtensson tog sin sjuksköterskeexamen 1988 och disputerade 2002 vid Göteborgs Universitet. Hans huvudsakliga forskning ligger inom ämnesområdet kardiovaskulär omvårdnad med inriktning mot sekundär prevention av personer med hjärtsvikt.

Publikationer

Jan Mårtensson har varit delaktig i över 100 originalartiklar i referee-granskade tidskrifter och skrivit 15 bokkapitel (på svenska, danska och engelska) innefattande såväl ämnes- som metodkunskap.