Inger Wallin Lundell

Publicerad: 11 jan 2022
Lästid: ca

Titel: PhD, lektor, studierektor, leg sjuksköterska
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 -587 516 49
E-post: inger.wallin.lundell@rkh.se
ORCID: 0000-0002-3755-4504
Disputationsår: 2014
Avhandling: Induced Abortions and Posttraumatic Stress – Is there any relation? A Swedish multi-centre study
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Inger-Lundell
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/inger-wallin-lundell-b6b16a64/

Om mig

Jag blev sjuksköterska 1979 och specialistsjuksköterska inom hälso -och sjukvård för barn och ungdom 1984. Som specialistsjuksköterska har jag arbetat inom slutenvård för barn och ungdom, inom barnhälsovård men främst har jag arbetat som skolsköterska på gymnasiet. Som skolsköterska undervisade jag mycket vilket inspirerade mig till att utbilda mig till gymnasielärare.

Efter att ha undervisat ett par år på omvårdnadsprogrammet började jag 2003 på Karolinska Institutet (KI). Utöver KI har jag arbetat vid Sophiahemmet Högskola och Linköpings universitet och har sammanlagt undervisat i sjuksköterskeprogrammet och specialistprogrammen under nästan 20 års tid.

År 2008 avlade jag magisterexamen i pedagogik vid Stockholms universitet och 2014 medicine doktorsexamen vid Uppsala universitet. Jag började arbeta vid Röda Korsets Högskola 2019 och har ett förordnande som studierektor men arbetar också som lektor och forskare. Jag ingår i ett flertal nämnder och råd vid högskolan. I mitt uppdrag som studierektor ska jag bevaka att studenternas intressen beaktas inom utbildningen, exempelvis genom att tillse rättssäkra examinationer, likabehandling, god studie- och arbetsmiljö, beviljande av dispens samt tillgodoräknanden.

Forskningsprofil

Mitt forskningsintresse är huvudsakligen inom området hälsa för ungdomar och unga vuxna, med fokus på unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Avhandlingsarbetet handlade om tidig abort i relation till posttraumatisk stressyndrom /symtom (PTSD). Resultatet visade att abortsökande kvinnor inte har PTSD i högre grad än svenska kvinnor i övrigt. Få kvinnor utvecklade PTSD efter aborten och majoriteten av dessa fick PTSD av traumahändelser som inte var relaterade till aborten.

För närvarande har jag forskningssamarbete inom två forskningsprojekt. Det första är i samarbete med Linköpings universitet och rör unga kvinnor. Det övergripande syftet för forskningsprojektet är att identifiera och beskriva vad sexuell och reproduktiv hälsa innebär för unga kvinnor med ADHD, samt vilket stöd från hälso– och sjukvårdspersonal som behövs för att kunna främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos dessa unga kvinnor. Det andra forskningsprojektet sker inom ramen för Kompetenscentret för tortyr- och krigsskaderehabilitering, som är ett långsiktigt samarbete mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola. I projektet studerar vi hur trauma i form av tortyr påverkar exekutiva funktioner hos personer som varit tortyrutsatta.

Kortfakta

  • Disputerat vid Uppsala universitet
  • Studierektor och lektor vid Röda Korsets Högskola
  • Ledamot i utbildnings – och forskningsnämnden och i disciplinnämnden
  • Ledamot i kvalitetsråd och arbets- och likabehandlingsråd
  • Forskningsfält sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med fokus på unga kvinnor
  • Undervisningserfarenhet både av inom campus och distansutbildning på grund- och avancerad nivå, undervisningsområden är hälsopedagogik och barn och ungdomars hälsa

Publikationer

Okenwa Emegwa, L., Paillard-Borg,S., Wallin Lundell. I, Stålberg, A., Åling, M., Ahlenius, G, & Eriksson, H. (2021). Våga fråga och agera! Undervisnings- och lärandeaktiviteter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Socialmedicinsk tidskrift, 98(4). 671-683

Wallin Lundell I, Eulau L, Bjarneby F, Westerbotn M. (2018). Women's experiences with healthcare professionals after suffering from gender-based violence: An interview study. J Clin Nurs, 27(5-6). 949-957. doi: 10.1111/jocn.14046. Epub 2018 Jan 15.

Wallin Lundell I, Sundström Poromaa I, Ekselius L, Georgsson S, Frans Ö, Helström L, Högberg U, Skoog Svanberg A. (2017). Neuroticism-related personality traits are associated with posttraumatic stress after abortion: findings from a Swedish multi-center cohort study. BMC Womens Health.,17(1).96.
doi: 10.1186/s12905-017-0417-8.

Wallin Lundell I, Öhman SG, Sundström Poromaa I, Högberg U, Sydsjö G, Skoog Svanberg A. (2015). How women perceive abortion care: A study focusing on healthy women and those with mental and posttraumatic stress. Eur J Contracept Reprod Health Care,20(3). 211-22.
doi: 10.3109/13625187.2014.1002032. Epub

Tinglöf S, Högberg U, Wallin Lundell I, Skoog Svanberg A. (2015). Exposure to violence among women with unwanted pregnancies and the association with post-traumatic stress disorder, symptoms of anxiety and depression. Sex Reprod Healthc. 6(2). 50-3.
doi: 10.1016/j.srhc.2014.08.003. Epub 2014 Sep 26.

Wallin Lundell I, Georgsson Öhman S, Frans Ö, Helström L, Högberg U, Nyberg S, Sundström Poromaa I, Sydsjö G, Östlund I, Skoog Svanberg A. (2013). Posttraumatic stress among women after induced abortion: a Swedish multi-centre cohort study. BMC Womens Health, 3:52.
doi: 10.1186/1472-6874-13-52.

Wallin Lundell I, Sundström Poromaa I, Frans O, Helström L, Högberg U, Moby L, Nyberg S, Sydsjö G, Georgsson Öhman S, Östlund I, Skoog Svanberg A. (2013). The prevalence of posttraumatic stress among women requesting induced abortion. Eur J Contracept Reprod Health Care 18(6). 480-8.
doi: 10.3109/13625187.2013.828030. Epub 2013 Aug 26.

Wallin Lundell I, Frans Ö, Helström L, Högberg U, Moby L, Nyberg S, Sundström Poromaa I, Sydsjö G, Georgsson Öhman S, Östlund I, Skoog Svanberg A, Helstrom L, Poromaa I, Ohman S, Svanberg A, Lundell I, Frans O, Hogberg U, Sydsjo G, Ostlund I. (2012). Post-traumatic stress disorder among women requesting induced termination of pregnancy: a Swedish multi-centre study. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 119(S2). 2.

 

PubMed: https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/?term=Inger+Wallin+Lundell

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva): https://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=7266&p=1&fs=false&language=sv&searchType=SIMPLE&query=inger+Wallin+Lundell&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all