Sökresultat

853 Sökresultat
Rensa
Aktuellt RKH

Ledig tjänst: Högskolelektor med särskilt utbildningsansvar

Högskolelektor med med särskilt utbildningsansvar på Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola, sök senast 14 april.
Stöd och service

Ordlista svenska-engelska

Här presenteras en svensk-engelsk ordlista för termer som Röda Korsets Högskola rekommenderas används.
Kompetenscenter

Sent debuterande PTSD

PTSD kan utvecklas först många år efter traumatiska händelser. Om det drabbar äldre personer kan diagnosen misstas för demenssjukdom.
Kompetenscenter

Asylsökande och papperslösa behandlas med misstanke

Att söka asyl är inget brott, och att få avslag behöver inte heller betyda att en person saknar skyddsskäl. Ändå används mer tvångsmedel mot ...

Datorkrav

En stor del av utbildningen vid Röda Korsets Högskola bedrivs digitalt. Det är därför viktigt att du har en modern och väl fungerande dator.

Microsoft Office 365

Studenter anknutna till Röda Korsets Högskola har tillgång till Office 365-paketet från Microsoft.

Ladok för studenter

Eduroam - Wi-Fi

På högskolan finns det trådlösa nätverket "eduroam" som är ett internationellt nätverk för trådlös internetuppkoppling, Wi-Fi.

Studentguide inom informations- och kommunikationsteknik

Vi vill se till att du, som student, får det stöd, den hjälp och information du behöver under hela din utbildning.

IT-support för studenter

Servicedesk vid Röda Korsets Högskola hanterar vissa IT-ärenden för högskolans studenter.