Sökresultat

763 Sökresultat
Rensa

Hälsa, sjukanmälan och sjukvårdsförmåner

Forskningsnyhet

Ny studie: Barnperspektiv, men mest fokus på den vuxne patienten

En ny studie av avdelningen Hälsa och vård inom Svenska Röda Korset visar att barnrättsarbetet behöver bli mer heltäckande.
Forskningsnyhet

Ny studie: flyktingens situation kan påverka stresshantering

En ny studie visar att olika hanteringsstrategier som kan användas inte nödvändigtvis dämpar den asylsökandes stressnivåer.
Forskningsnyhet

Ny studie: studenters anteckningsmetoder förbereder för yrkesrollen

En ny studie visar att anteckningstagande bland tandläkarstudenterna inte bara ökar kunskapen om ett särskilt ämne utan förbereder studenterna för ...
Stöd och service

Utbildningsadministration

Utbildningsadministration vid Röda Korsets Högskola hanterar utbildningsadministrativa ärenden som rör högskolans kurser och program.
Stöd och service

Studieverkstan

Det finns bra metoder för att läsa och studera effektivt – att förstå hur man ska läsa, anteckna och minnas på bästa sätt. Här får du stöd och råd.
Stöd och service

Studentkår

Studentkåren finns till för dig som är student vid Röda Korsets Högskola!
Stöd och service

IT för studenter

Här listas information om de digitala tjänster och verktyg du behöver som student vid Röda Korsets Högskola.
Mina studier

Blanketter för studieadministration

Här hittar du blanketter för att ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, återupptag av studier m.m.

Vår historia

Röda Korsets Högskola grundades 1867 som den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige med Emmy Rappe som föreståndare.