Joggande person
23 augusti 2023
Bidrag till studenter för hälsofrämjande aktivitet

Nu finns det möjlighet att söka ett bidrag för hälsofrämjande aktivitet för sjuksköterskestudenter som Stiftelsen Rödakorshemmet utlyser.

Nursing Research
17 augusti 2023
Nursing Research-boken till studenter i termin 2

Nursing Research-boken delas ut till studenter i termin 2.

14 augusti 2023
Nu startar en ny termin!

Nu startar en ny termin på Röda Korsets Högskola, välkomna alla studenter och medarbetare!

Lyon
14 augusti 2023
Utbytesstudier vårterminen 2024!

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier vårterminen 2024!

Avslutningshögtid, foto av Jenny Frejing
09 juni 2023
"Unik kompetens, yrkesskicklighet och yrkesstolthet”

Avslutningshögtid för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor vid Röda Korsets Högskola.

02 juni 2023
Tvåa i landet i studentundersökning om bästa VFU

Röda Korsets Högskola är tvåa i Vårdförbundet Students årliga enkätundersökning om studenternas upplevelse av verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Ladda fler +