Illustration av Wilma Harju
09 mars 2023
Hur PTSD och traumatisk hjärnskada kan påverka tortyröverlevares liv lång tid efter flykt

Minnesproblem, avsaknad av initiativförmåga, motivation och problemlösning är några av de hjärnfunktioner som kan påverkas hos de som har blivit ...

13 februari 2023
Är vård i hemmet patientsäkert?

Är vård i hemmet patientsäkert? Ny studie om säkerhetsbrister i hemsjukvården.

09 februari 2023
Utmaning att skriva kliniska anteckningar

Utmaning för tandläkarstudenter att skriva kliniska anteckningar som handlar om nytt innehåll visar ny forskningsstudie.

Bild på ledsen pojke
09 februari 2023
Barn och ungdomars psykiska hälsa

Om barns och ungdomars psykiska hälsa i ett globalt perspektiv skriver Jill Witney Åhs, doktorand vid Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda ...

Ladda fler +