15 mars 2024
Traumavård för kvinnor som är flyktingar

Studie visar att behandling är nödvändigt men högre tillgänglighet och anpassningar behövs

15 mars 2024
Matematikens betydelse för yrkesutbildningar

Ny studie om och hur elever upplever matematik som en aspekt av yrkeskunnande på gymnasiets Naturbruksprogram med inriktning djurvård. 

Skyld - Håll avstånd. Du gör skillnad.
13 mars 2024
Situationen för asylsökande under pandemin

Situationen för asylsökande på anläggningsboenden under pandemin synliggörs i en ny studie där forskare från Röda Korsets Högskola medverkar

08 mars 2024
Helhetsbedömning av patienter i rättspsykiatrisk vård

Helhetsbedömning av patienter i den svenska rättspsykiatriska vården om det internationella dokumentationssystemet NANDA-I integreras.

Ladda fler +