Skärmbild på Socionomens webbplats med krönika av Frida J Metso
20 februari 2024
Socionomernas arbete möjliggör psykologisk behandling

Traumatisering är en kumulativ process, och det betyder att vardagsstress i Sverige påverkar krigstraumatiserade patienters hälsa, deras förmåga ...

Skärmbild DN.se krönika om återvandring.
12 februari 2024
Återvandringspolitik måste vara frivillig

Människor som flytt måste kunna starta om sitt liv och börja tillhöra nya samhällen. Återvandring ska vara frivillig, inte politik riktad mot dem ...

05 februari 2024
Stödåtgärder för kvinnor med traumatiska erfarenheter kopplade till väpnade konflikter och flykt

En översikt av forskning identifierar behovet av skräddarsydda stödåtgärder för kvinnor med traumatiska erfarenheter kopplade till väpnade ...

Skärmbild DN krönika mottagningscenter
18 december 2023
Hur skapar vi trygga asylboenden?

Det som händer efter flykten, här i Sverige, påverkar asylsökandes hälsa lika mycket som kriget. Det är ett stort ansvar och borde påverka ...

Rapportframsida till KC-rapport 2023:4 Barn som överlevt tortyr, Ronak Tamdjidi och Catarina Nahlén Bose.
12 december 2023
Barn utsätts för tortyr

I en unik litteraturstudie sammanställs kunskapen om hur vi identifierar barn som utsatts för tortyr, hur vi dokumenterar deras skador och ger dem ...

Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter, skriver om de nya reglerna för familjeåterförening. Från första december 2023 blir återförening betydligt svårare för krigsflyktingar.
02 december 2023
Familjeåterförening med nya förhinder

Många familjer splittras av krig och flykt. När familjeåterförening nu ytterligare försvåras hotar det att påverka skyddsbehövandes hälsa.

Ladda fler +