29 juni 2022
Var i Sverige ges tortyröverlevare vård?

Rapporten "Tillgång till vård för tortyröverlevare" har lanserats av Svenska Röda Korset och visar på brister i vården för tortyröverlevare.

Deltagare i rundabordssamtal
02 juni 2022
Vem har ansvar för att det finns vård för tortyrskadade?

Rundabordssamtal om tortyr.

01 juni 2022
Svårt att bygga vårdsystemet mitt i krisen

Röda Korsets Högskola deltog tillsammans med Stockholms alla 18 lärosäten i årets internationella konferens "World Academic Forum" 17-20 maj. Här ...

World Academic Forum 2022
17 mars 2022
19 maj - World Academic Forum 2022

Röda Korsets Högskola medverkar i den internationella konferensen "World Academic Forum" 17-20 maj. Här kan du anmäla dig.

Frida Johansson Metso
16 mars 2022
Långvariga konsekvenser av krig och PTSD

– Posttraumatisk stress (PTSD) är en kumulativ sjukdom. Tidiga livshändelser påverkar framtida, och det gör att svår traumasjukdom kan debutera ...

Rådgivande kommitté för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering
01 mars 2022
Rådgivande kommitté för kompetenscenter

Nu stärks Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering med en rådgivande kommitté.

Ladda fler +