Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola

Susanne Georgsson, rektor

Susanne Georgsson, rektor

Susanne Georgsson är professor i omvårdnad och sedan 2019 rektor vid Röda Korsets Högskola. Läs mer om Susanne och hennes blogg här.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Om Susanne Georgsson

År 2005 disputerade Susanne Georgsson vid Karolinska Institutet med avhandlingen “Women's experiences of fetal screening for Down's syndrome by means of an early ultrasound examination”. Sedan dess har hennes huvudsakliga forskningsområde varit inom fosterdiagnostik, om kvinnors upplevelser av sådana undersökningar, samt om information och riskinformation. Hon är också involverad i andra projekt kring kvinnors hälsa, exempelvis om upplevelser av att föda barn i vatten, långvarig smärta efter graviditet och förlossning, webbinformation samt minskade fosterrörelser. Hon har förutom vetenskapliga artiklar författat och varit redaktör till läroböcker och lärobokskapitel.

Sedan 2006 har Susanne Georgsson varit verksam inom högskolesektorn i ett flertal roller med lång erfarenhet av undervisning och av olika uppdrag. Närmast innan rektorstjänsten vid Röda Korsets Högskola var hon prefekt vid den Hälsovetenskapliga institutionen vid Sophiahemmet Högskola där hon 2014 även startade Barnmorskeprogrammet.

Förtroendeuppdrag

Susanne Georgsson är ledamot i styrelsen för SWEAH, den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa liksom i Allmänna BB:s minnesfonds styrelse. Hon är också med i den medicinska expertgruppen i 1,6 miljonerklubben, en ideell kvinnohälsoorganisation som arbetar för kvinnors hälsa.

Publikationer i urval

Rådestad, I., Doveson, S., Lindgren, H, Georgsson, S. & Akselsson; A. Midwives’ experiences of using the Mindfetalness method when talking with pregnant women about fetal movements. Women and Birth. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.10.007

Akselsson, A., Lindgren, H., Skokic, V., Pettersson, K., Georgsson, S., Rådestad, I. (2020). Pregnancy outcomes among women born in Somalia and Sweden giving birth in the Stockholm area – A population-based study.  Global Health Action 31;13(1):1794107.
doi: 10.1080/16549716.2020.1794107

Georgsson, S. & Carlsson, T. (2020). Readability of Web-based sources about Induced Abortion: a Cross-sectional Study. (MIDM-D-19-00566R2). BMC Medical Informatics and Decision Making. 5;20(1):102.
doi: 10.1186/s12911-020-01132-y.

Molin, B., Berger, A-K., Sand, A. & Georgsson, S. (2020). Raising awareness about chronic pain and dyspareunia among women – a Swedish survey eight months after childbirth Scandinavian Journal of Pain. 28;20(3):565-574. doi: 10.1515/sjpain-2019-0163.

Akselsson, A., Lindgren, H., Georgsson, S., Pettersson, K., Steineck, G., Skokic, V., & Rådestad, I. (2020). Mindfetalness to increase women’s awareness of fetal movements and pregnancy outcomes : a cluster-randomised controlled trial including 39 865 women. British Journal of Obstetrics and Gynecology. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16104

Eriksson, C, Skinstad, M, Georgsson, S, Carlsson, T. (2019). Quality of Websites about Long-Acting Reversible Contraception: a descriptive cross-sectional study. Reproductive Health. 27;16(1):172. doi: 10.1186/s12978-019-0835-1

Ulfsdottir, H., Saltvedt, S. & Georgsson, S. (2019). Women's experiences of waterbirth compared with conventional uncomplicated births. Midwifery. 79:102547. doi: 10.1016/j.midw.2019.102547

Georgsson, S., Krautmeyer, S., Sundqvist, E., & Carlsson, T. (2019). Abortion-related worries, fears and preparedness : a Swedish Web-based exploratory and retrospective qualitative study. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 1–10. https://doi.org/10.1080/13625187.2019.1647334

Georgsson, S., & Carlsson, T. (2019). Pain and pain management during induced abortions : a web-based exploratory study of recollections from previous patients. Journal of Advanced Nursing. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/jan.14132 DivA http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-2999

Carlssson, T. & Georgsson, S. (2019) Quality of web pages about second-trimester medical abortion: a cross-sectional study of readability, comprehensiveness and transparency. JAN-2018-1378:

Akselsson, A., Lindgren, H., Georgsson, S., Pettersson, K., Rådestad, I (2019). Increased labor induction and women presenting with decreased or altered fetal movements - a population-based survey. Plos ONE-D-18-31194R2

Ulfsdottir, H., Saltvedt, S., & Georgsson, S. (2019). Testing the waters – a cross sectional survey of views about waterbirth among Swedish health care professionals. Women & Birth ;33(2):186-192.
doi: 10.1016/j.wombi.2019.04.003. Epub 2019 May 1

Vass, C., Georgsson, S., Ulph, F., Payne, K. (2019). Preferences for aspects of antenatal and newborn screening: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth 19:131. https://doi.org/10.1186/s12884-019-2278-7

Akselsson, A., Lindgren, H., Georgsson, S., Warland, J., Pettersson, K., Rådestad, I. (2019). Daily structured approach to awareness of fetal movements and pregnancy outcome – a prospective study. Sexual & Reproductive Healthcare, 20: 32-37.

Ulfsdottir, H., Ekborn, M., Saltvedt, S., Georgsson, S. (2018). Like an empowering microhome. Midwifery; 67:26-31.doi: 10.1016/j.midw.2018.09.004. Epub 2018 Sep 8.

Ulfsdottir, H., Saltvedt, S., & Georgsson, S. (2018). Waterbirth in Sweden - a comparative study. Acta Obstetricia et Gynaecologica Scandinavica. Mar;97(3):341-348.  IF 2.48.

Georgsson, S., Sahlin, E., Iwarsson, M., Nordenskjöld, M., Gustavsson, P. & Iwarsson, E. (2016). Knowledge and Attitudes Regarding Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) and Preferences for Risk Information among High School Students in Sweden. Journal of Genetic Counseling, 26(3), 447-454 IF 1.94.

Sahlin, E., Nordenskjöld, M., Gustavsson, P.,Wincent, J., Georgsson, S,† & Erik Iwarsson†  (2016). †) These authors contributed equally as senior authors to this work. Positive attitudes towards non-invasive prenatal testing (NIPT) in a Swedish cohort of 1,003 pregnant women. PLOS ONE.May 19;11(5):e0156088 IF 3.54

Ingvoldstad C., Georgsson Öhman, S. & Lindgren, P. (2014). Implementation of Combined Ultrasound and Biochemistry for risk evaluation of chromosomal abnormalities during the first trimester in Sweden. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. (93):868-873. IF 2.48.

Björklund, U., Marsk, A. & Georgsson Öhman, S. (2013). Does information by a film about prenatal examinations in early pregnancy affect women’s anxiety and worries? Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. (34):9-14. IF 1.17.

Björklund, UMarsk, A., Levin, C. & Georgsson Öhman, S. (2011). Audiovisual information affects informed choice and experience of information in antenatal Down syndrome screening - A randomized controlled trial. Patient Educ Couns. 86(3),390-95. IF 2.43

Georgsson Öhman, S., Grunewald, C. & Waldenström, U. (2009). Perception of risk relation to ultrasound screening for Down’s syndrome during pregnancy. Midwifery. 25(3), 264-76. IF 1.95.

Georgsson Öhman, S, Saltvedt., S, Grunewald, C., Waldenström, U. & Olin Lauritzen, S. (2006). Pregnant women’s responses to information about an increased risk of carrying a baby with Down’s syndrome. Birth. 33;1;64-73. IF 2.52.

Georgsson Öhman, S., Saltvedt, S., Grunewald, C. & Waldenström, U. (2004).  Does fetal screening affect women’s worries about the health of their baby? A randomized controlled trial of ultrasound screening for Down’s syndrome versus routine ultrasound screening. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 83: 634-640. IF 2.48.

Georgsson Öhman, S., Grunewald, C. & Waldenström, U. (2003).  Women’s worries during pregnancy: testing the Cambridge Worry Scale on 200 Swedish women. Scand J Caring Sci.  17; 148-152. IF 1.44. 

Susanne Georgsson

Ledningsråd

Susanne Georgsson

Professor i omvårdnad, rektor

Visa andra kontaktvägar

Mer från rektors blogg

Vår organisation

Så drivs Röda Korsets Högskola

Organisation och ledning