Reell kompetens

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet men önskar studera på Röda Korsets Högskola finns en möjlighet att söka ändå. Vi bedömer och värderar i det fallet andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter du har. Genom att se till din samlade kompetens bedömer vi om du skulle klara av utbildningen hos oss. Har du till exempel studerat eller levt i ett engelsktalande land, kan detta motsvara Engelska A på gymnasienivå. Studier på högskolenivå kan i vissa fall motsvara en gymnasiekurs etcetera.

Följ anvisningen om hur du ansöker reell kompetens på www.antagning.se, se denna länk:

https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-vag/Ansok-om-provning-av-reell-kompetens-sa-har/

För att högskolan ska behandla din ansökan krävs att:

  • du sökt till Röda Korsets Högskola bland dina högst prioriterade alternativ (1:a tom 3:e hand).

Beslut meddelas via antagningsbeskedet på www.antagning.se