Reell kompetens

Om du ansöker till program vid Röda Korsets Högskola men saknar betyg i kurs som krävs för grundläggande eller särskild behörighet finns möjlighet att ansöka om reell kompetens. Det kan du göra om du på annat sätt har inhämtat kunskap och kompetens som du bedömer kan motsvara den kurs som du saknar för att vara grundläggande eller särskilt behörig. Exempelvis skulle arbete eller studier i engelskspråkigt land kunna bedömas motsvara kurs i engelska. Också universitets- och högskolekurser kan ingå i bedömning av reell kompetens.

Uppfyllda behörighetskrav ger goda förutsättningar för studenten att klara studierna. Om du till exempel inte har godkänt betyg i Matte 2 a/b eller c och inte har underlag på att du har kunskaper som motsvarar denna kurs kommer du inte att beviljas reell kompetens för antagning till vårt sjuksköterskeprogram.

Bedömningen görs utifrån det underlag som du skickar in till www.antagning.se. Du ska i din ansökan om reell kompetens beskriva dina kunskaper och styrka dem med intyg eller annat underlag. Information om hur du ansöker om reell kompetens 

För att din ansökan om reell kompetens ska behandlas måste du ha valt Röda Korsets Högskola i 1a till 3e prioritet. Din ansökan ska ha inkommit senast sista ansökningsdag. Vi lämnar inte förhandsbesked. Beslut lämnas genom antagningsbesked från www.antagning.se

Då det är fler sökande än antal studieplatser till sjuksköterskeprogrammet måste du ha ett meritvärde genom betyg från gymnasiet, resultat från högskoleprov eller omdöme från folkhögskola att konkurrera om platserna med.

Röda Korsets Högskola tillämpar SUHF:s rekommendation om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet.