Behörighet

För att antas till sjuksköterskeprogrammet måste du ha rätt förkunskaper. Vilka förkunskaper som krävs finns beskrivet i de tillträdesregler som ingår i Högskoleförordningen samt i Högskoleverkets föreskrifter.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. De grundläggande behörighetskraven kan uppfyllas genom gymnasieskolans nationella program, äldre gymnasieutbildningar, gymnasial vuxenutbildning, utländsk gymnasieutbildning, och folkhögskola.

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten till sjuksköterskeprogrammet är
Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A
eller
Områdesbehörighet 14A: Ma 2a/2b/2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a/1b1/1b2, Ke 1) och Sh 1b / 1a1+1a2.

Naturkunskap B kan också ersättas med motsvarande kurser i vård- och omsorgsprogrammet.

Saknar du något av ovanstående – se Reell kompetens

Mer information om behörigheter och vad som gäller kan du läsa om under rubriken Om studier på www.studera.nu.